Category: Категории тестове

Микробиология
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Микробиология

Изследвания ЦЕНА, лв. Campylobacter антиген, изпражнения 20,90 Clostridium difficile Токсин A/B 56,00 Helicobacter pylori – Ag фецес 29,00 Helicobacter pylori – IgG 19,80 Mycoplasma hominis+U.urealyticum

Прочетете още >
Ликвор
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Ликвор

Изследвания ЦЕНА, лв. Cl CSF 5,50 LDH / ЛДХ, CSF 5,50 Албумин CSF 5,50 Белтък CSF 5,50 Глюказа CSF 5,50

Прочетете още >
Инфекции
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Инфекции, серология

Изследвания ЦЕНА, лв. Aspergillus fumigatus – специфични имуноглобулини общи (IgA, IgG, IgM) 108,00 Bartonella henselae IgA, IgG, IgM 242,00 Borrelia IgG, IgM в CSF/серум 341,00

Прочетете още >
Ендокринология
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Ендокринология

Изследвания ЦЕНА, лв. 1,4-метилимидазолоцетна киселина (метаболит на хистамина) 137,50 11-Дехидрокортикостерон (11-deoxicorticosteron) 162,80 17-OH Progesteron (17-хидроксипрогестерон) 24,00 17-Кетостероиди 25,30 17-Хидрокортикостероиди 114,40 ADH (Вазопресин) 79,20 C-Peptid 37,40

Прочетете още >
Имунология
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Имунология

Изследвания ЦЕНА, лв. 1,25-(OH)2-Vitamin D3 49,50 25-OH-Vitamin D 33,00 AT anti-C1q 128,70 Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8) 128,70 Borrelia burgdorferi – серология 30,80 Brucella

Прочетете още >
Други заболявания
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Други заболявания

Изследвания ЦЕНА, лв. Adenovirus- серология 28,00 AT анти- DNA-ase B 49,79 AT анти-Ca канали (тип N и PQ) 181,86 AT анти-десмоглеин 1 (DSG1) 128,70 AT

Прочетете още >
Генетика
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Генетика

Изследвания ЦЕНА, лв. ALK ген при неоплазии на белия дроб 723,00 APC- асоциирана полипоза- мутации 4115,00 Apo E -генотипиране 288,00 AT анти TSH рецепtoр (TRab)

Прочетете още >
Бременност
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Бременност

Изследвания ЦЕНА, лв. Антитела срещу еритропоетин 114,40 Биохимичен скрининг: Първи триместър Бременност 449,00 Биохимичен скрининг: Втори триместър Бременност 398,00 Пренатален тест VERACITY 13,18,21 679,00 Пренатален

Прочетете още >
Биохимия
Категории тестове
Медицински Екип Synevo

Биохимия

Изследвания ЦЕНА, лв. Alpha1-antitripsin, фецес 27,50 Aминокиселини плазма 256,30 CDT (карбохидратен трансферин) 69,30 CPK- MB 8,80 CPK – изоензими 63,80 Eластаза, фецес 42,90 Glutation peroxidase

Прочетете още >

Да, правим PCR тестове за COVID-19!

Лаборатории Synevo предлагат висококачествен PCR тест за COVID-19 на цена 87 лв. при стриктно спазване на приетите противоепидемични мерки.