Category: Изследвания и цени

Изследвания и цени
Synevo България

SARS-CoV-2 – IgG антитела

Изследването за SARS-CoV-2 – IgG антитела е серологичен тест за откриване на специфични антитела от клас IgG, произведени от човешкото тяло в отговор на инфекция

Прочетете още >
Изследвания и цени
Synevo България

Aнти-ДНК антитела

Aнти-ДНК антитела Системният лупус еритематодес (SLE) е хронично автоимунно възпалително заболяване, което се среща предимно при жени в репродуктивна възраст. Антителата срещу двойноверижната ДНК  (anti-Ds-DNA) са

Прочетете още >
Изследвания и цени
Synevo България

QuantiFERON-TBC Gold Plus Тест

Туберкулозата е заразна респираторна инфекциозна болест, предизвикана от микобактерии, които са три вида: Mycobaterium tuberculosis – най-чест, M. bovis и M. africanum. Туберкулозната инфекция включва както активни, така и

Прочетете още >
Изследвания и цени
Synevo България

РАЗШИРЕН ANA – имуноблот

Системните автоимунни ревматични заболявания се характеризират с наличието на повишенo нивo на автоантитела към вътреклетъчни протеини и нуклеинови киселини. Тези автоантитела се наричат ​​общо aнтинуклеарни антитела (АНА, ANA), тъй като

Прочетете още >
Изследвания и цени
Synevo България

Автоимунен чернодробен блот

Автоимунните заболявания на черния дроб включват: автоимунен хепатит (АИХ), първична билиарна цироза (ПБЦ, с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит (ПСХ). Автоимунният

Прочетете още >
Изследвания и цени
Synevo България

Прокалцитонин

Прокалцитонинът е прекурсор на калцитонина, съставен от 116 аминокиселини. Показателят се увеличава при тежки бактериални, гъбични и паразитни инфекции, както и сепсис. Вирусните заболявания (напр.

Прочетете още >
Изследвания и цени
Synevo България

Албумин

Албуминът е негликозилиран протеин, произвеждан от чернодробните клетки със скорост около 14 g/ден. Той е най-важният протеинов компонент в плазмата, цереброспиналната течност и урината. В

Прочетете още >
c4 комплемент
Изследвания и цени
Synevo България

C4 комплемент

С4 фракцията на комплемента е друг компонент на системата на комплемента. С4 фракцията използва само класическия път на активиране на комплемента. Серумните концентрации на С4 фракцията е чувствителен

Прочетете още >

Да, правим PCR тестове за COVID-19!

Лаборатории Synevo предлагат висококачествен PCR тест за COVID-19 на цена 87 лв. при стриктно спазване на приетите противоепидемични мерки.