chat

Category: Изследвания и цени

Изследвания и цени

QuantiFERON-TBC Gold Plus Тест

Туберкулозата е заразна респираторна инфекциозна болест, предизвикана от микобактерии, които са три вида: Mycobaterium tuberculosis – най-чест, M. bovis и M. africanum. Туберкулозната инфекция включва както активни, така и

Прочетете още >
Изследвания и цени

РАЗШИРЕН ANA – имуноблот

Системните автоимунни ревматични заболявания се характеризират с наличието на повишенo нивo на автоантитела към вътреклетъчни протеини и нуклеинови киселини. Тези автоантитела се наричат ​​общо aнтинуклеарни антитела (АНА, ANA), тъй като

Прочетете още >
Изследвания и цени

Автоимунен чернодробен блот

Автоимунните заболявания на черния дроб включват: автоимунен хепатит (АИХ), първична билиарна цироза (ПБЦ, с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит (ПСХ). Автоимунният

Прочетете още >
Изследвания и цени

Прокалцитонин

Прокалцитонинът е прекурсор на калцитонина, съставен от 116 аминокиселини. Показателят се увеличава при тежки бактериални, гъбични и паразитни инфекции, както и сепсис. Вирусните заболявания (напр.

Прочетете още >
Изследвания и цени

Албумин

Албуминът е негликозилиран протеин, произвеждан от чернодробните клетки със скорост около 14 g/ден. Той е най-важният протеинов компонент в плазмата, цереброспиналната течност и урината. В

Прочетете още >
c4 комплемент
Изследвания и цени

C4 комплемент

С4 фракцията на комплемента е друг компонент на системата на комплемента. С4 фракцията използва само класическия път на активиране на комплемента. Серумните концентрации на С4 фракцията е чувствителен

Прочетете още >
C3 комплемент
Изследвания и цени

C3 комплемент

C3 фракцията на комплемента представлява 70% от общите протеини от тази система, участващи в активирането на комплемента както по класическия, така и по алтернативния път. С3

Прочетете още >
ревматоиден фактор
Изследвания и цени

RF – Ревматоиден фактор

Изследването на ревматоиден фактор (RF) измерва количеството на това антитяло в кръвта Ви. Ревматоидните фактори са протеини, произведени от имунната ви система, които могат да атакуват

Прочетете още >
туберкулоза
Изследвания и цени

Туберкулоза

Туберкулозата е заразна респираторна инфекциозна болест, предизвикана от микобактерии, които са три вида: Mycobaterium tuberculosis – най-чест, M. bovis и M. africanum. Туберкулозната инфекция включва както активни, така и

Прочетете още >

Да, правим PCR тестове за COVID-19!

Лаборатории Synevo предлагат висококачествен PCR тест за COVID-19 на цена 87 лв. при стриктно спазване на приетите противоепидемични мерки.