Биолог, микробиологична лаборатория

Град: гр. София
Отдел: Централна лаборатория

Описание на позицията

 

Synevo е европейска верига от медико-диагностични лаборатории, част от шведската здравна организация Medicover Group. Synevo лаборатории извършват дейност в Полша, Румъния, Украйна, Русия, Беларус, Грузия, Молдова, България, Турция и Сърбия, и под марката на IMD в Германия.

Синево България търси мотивиран професионалист за позицията Биолог, микробиологична лаборатория , който да се присъедини на пълно работно време към екипа ни в микробиологична лаборатория в гр. София.

Задължения:

Изследва биологични материали – секрети, кръв, серум, ликвор, урина, фецес и др.;

Подготвя внимателно материалите преди употреба (в съответствие с конкретните процедури, инструкции за работа и т.н.);

Изолира и идентифицира патогените (поискани в заявката за анализ), като спазва общите и  специфичните процедури,  работните инструкции за спазване периода на инкубация  при оптимални условия (знае продължителността на инкубацията и условията на инкубацията);  интерпретира  растеж на изолирания патаген върху използваните хранителни среди; оценява количеството на изолирания патоген; докладва микробите по значимост и точно;

Познава и точно прилага работните инструкции за експлоатация на лабораторната апаратура;

Владее техниката на лабораторните методи за анализ на съответните лабораторни показатели, спазвайки стандартните работни процедури;

Изготвя антибиограмата в съответствие с използвания стандарт;

Познава източниците на грешки в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на лабораторно-диагностичния процес;

Гарантира, че всяка дейност в работния процес се извършва внимателно и навреме.
Анализира резултатите от вътрешния контрол и взема решение за приемане или отхвърляне на получените резултати;

Попълва конкретните документи на ниво отдел, формулярите относно регистрацията на реактиви, вътрешни контроли, проверява срока на валидност на реактивите, вътрешните контроли и консумативите;

Гарантира, че всяка дейност в работния процес се извършва внимателно, своевременно и с нужното качество;

Необходими квалификации и качества

 

• Професионален опит: над 1 година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
• Опит с работа с апаратура в микробиологична лаборатория;
• Участието в конгреси ще се счита за предимство.
• Висше образование (биология или еквивалентно);
• Владеене на английски език писмено и говоримо – работно ниво;
• Работа с компютър – MS Office;
• Способност за добра комуникация: лице в лице и представяне пред група.
• Организираност, отговорност, дисциплинираност, с желание за успех и постигане на целите;
• Инициативност, способност да взема решения в рамките на своите компетенции и с ориентация към резултати;
• Положителна нагласа и самочувствие, самоконтрол; добър емоционален баланс.

Ние предлагаме

 

• Възможност за личностно и професионално развитие;
• Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение;
• Wellness пакети и ваучери за храна;
• Допълнителни бонуси, свързани с работното представяне;
• Програма за въвеждащо и последващо обучение;
• Постоянен трудов договор;
• Работна среда, отговаряща на най-високите европейски стандарти;
• Работа в екип с доказани професионалисти в своята област;
• Възможност за присъединяване към единствената международна лабораторна верига в България.

Кандидатствайте сега

 

  Име

  Фамилия

  Град

  Телефон

  Имейл

  Най-големият Ви успех до момента?

  В каква област считате, че уменията Ви са недостатъчни?

  Моля, опишете с 3 думи идеалното работно място / работен ден?

  Приложете CV