Биолог, микробиологична лаборатория – спермален анализ

Град: гр. София
Отдел: Лабораторна дейност

Описание на позицията

 

Synevo е европейска верига от медико-диагностични лаборатории, част от шведската здравна организация Медикавър Груп. Synevo лаборатории извършват дейност в Полша, Румъния, Украйна, Русия, Беларус, Грузия, Молдова, България, Турция и Сърбия, и под марката на IMD в Германия.

Синево България търси мотивиран професионалист за позицията „Биолог, микробиологична лаборатория – спермален анализ“, който да се присъедини на пълно работно време към екипа ни в микробиологична лаборатория в гр. София.

Задължения:
• Извършва макроскопско изследване на сперматозоидите: оценка на обема, външния вид и времето за флуидизиране (вискозитет на спермата);
• Познава и точно прилага работните инструкции за експлоатация на лабораторната апаратура;
• Владее техниката на лабораторните методи за анализ на съответните лабораторни показатели, спазвайки стандартните работни процедури,като pH на сперматозоидите и броя на левкоцитите, концентрацията и подвижността на сперматозоидите, общ брой и жизнеспособност;
• Разглежда цветните предметни стъкла под микроскоп, за да определи морфологията на спермата; Оценява процента на аномалии на спермата;
• Изготвя антибиограмата по ръчен или автоматичен метод;
• Гарантира, че всяка дейност в работния процес се извършва внимателно и навреме.
• Анализира резултатите от вътрешния контрол и взема решение за приемане или отхвърляне на получените резултати;
• Попълва конкретните документи на ниво отдел като, но не само формулярите относно регистрацията на реактиви, вътрешни контроли, проверява срока на валидност на реактивите, вътрешните контроли и консумативите;
• Гарантира, че всяка дейност в работния процес се извършва внимателно, своевременно и с нужното качество;

Необходими квалификации и качества

 

• Професионален опит: над 1 година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
• Опит с работа с апаратура в микробиологична лаборатория;
• Участието в конгреси ще се счита за предимство.
• Висше образование (биология или еквивалентно);
• Владеене на английски език писмено и говоримо – работно ниво;
• Работа с компютър – MS Office;
• Чиста шофьорска книжка и наличност за пътуване;
• Способност за добра комуникация: лице в лице и представяне пред група.
• Организираност, отговорност, дисциплинираност, с желание за успех и постигане на целите;
• Инициативност, способност да взема решения в рамките на своите компетенции и с ориентация към резултати;
• Положителна нагласа и самочувствие, самоконтрол; добър емоционален баланс

Ние предлагаме

 

• Възможност за личностно и професионално развитие;
• Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение;
• Wellness пакети и Ваучери за храна;
• Допълнителни бонуси, свързани с работното представяне;
• Програма за въвеждащо и последващо обучение;
• Постоянен трудов договор;
• Работна среда, отговаряща на най-високите европейски стандарти;
• Работа в екип с доказани професионалисти в своята област;
• Възможност за присъединяване към единствената международна лабораторна верига в България.

Кандидатствайте сега

 

  Име
  Фамилия
  Град
  Телефон
  Имейл

  Най-големият Ви успех до момента?

  В каква област считате, че уменията Ви са недостатъчни?

  Моля, опишете с 3 думи идеалното работно място / работен ден?

  Приложете CV