Лекар вирусолог

Град: Пловдив
Отдел: Лабораторна дейност

Описание на позицията

 

Синево е част от Medicover, водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги, и предлага в България над 1500 рутинни и специализирани изследвания във всички основни области на клиничната мeдицина. Синево продължава да разширява портфолиото си от високо специализирани тестове, за да отговори на нуждите на българските лекари и техните пациенти. Над 33 000 професионалисти в здравните грижи са част от семейството на Medicover, и в ежедневната си работа прилагат основните ценности на компанията: Страст към качество, Почтеност, Предприемчивост и Работа в екип.

Синево България има национална мрежа от 6 клинични лаборатории и 32 пункта за пробовземане като вече 10-та година постоянно разширява мрежата си, за да отговори на голямото търсене от качествени лабораторни услуги.

Предлагаме ви възможност да се присъедините към медицинския ни екип на непълно работно време в гр. Пловдив

Вие сте изявен професионалист със специалност/и и опит в медико-диагностична лаборатория като Лекар вирусолог

Вие сте позитивно ориентиран към резултатите; притежавате самочувствие, самоконтрол, емоционален баланс и с ентусиазъм ще извършвате основните си задължения:
• Пряко участие в диагностично-лечебния процес, организира и следи за правилното от методологична гледна точка назначаване и взимане на материали за вирусологични изследвания;
• Координиране на медицинската дейност в лабораторията (всички технически операции) с цел предоставяне на медицински услуги, отговарящи на стандартите за качество;
• Знания за интерпретацията на резултатите – разбиране на принципите и ограниченията на анализите, които работят, и прилагане на тези понятия при интерпретацията им;
• Ежедневна проверка и валидиране на резултатите на пациентите;
• Осигуряване на качеството на извършваните изследвания;
• Поддържане на текущата отчетна документация;
• Познания относно правилата за функциониране на лаборатория по вирусология, помещенията и необходимите условия на средата, както и оборудването. Подпомагане внедряването на нови високи технологии;
• Организиране връзките на лабораторията с обслужваните диагностични звена;
• Разпределяне задачите на подчинения медицински персонал, както и планиране на тяхното обучение и професионално развитие;
• Предприемане необходимите мерки и следене за постигането на специфични показатели за ефективност;
• Отговарност за организацията на всички етапи на работния процес, заедно със съдържанието на конкретните процедури и инструкции за работа, както и прилагането на методи и технологии за работа;
• Насърчаване лабораторните услуги на местния пазар, като подготовка на презентации или дискусии с потребителите на услуги;
• Предложения за техническа и научна подкрепа на екипа по продажбите при популяризиране на медицински лабораторни услуги;
• Проверка за спазването на законодателството на лабораторно ниво и съответствието със стандартите за качество в лабораторията и в отношенията с клиентите;

Необходими квалификации и качества

 

• Завършено висше образование по специалността – с призната специалност по вирусология.
• Професионален опит: над 1 години трудов стаж;
• Познания по чужд език от международно значение – препоръчително английски (напреднало ниво – писане, четене, водене на разговор);
• Опит за работа с LIS (лабораторна информационна система);
• Солидни познания във всички области на клиничната вирусология.
• Познаване на приложимите политики и процедури и тестове на ниво вирусологична лаборатория;
• Удостоверения, необходими за работа с НЗОК;
• Солидни познания за организацията и законодателството в областта на медицината;
• Способност за добра комуникация;
• Отговорност, дисциплинираност, проактивност;
• Умения за организиране и приоритизиране;
• Способност за вземане на решения в рамките на своята компетентност;

В ежедневната си работа използвате както Вашата компютърна грамотност (MS Office), така и знанията, придобити от участия в конгреси.

Ние предлагаме

 

• Възможност за личностно и професионално развитие;
• Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение;
• Wellness пакети и Ваучери за храна;
• Допълнителни бонуси, свързани с работното представяне;
• Програма за въвеждащо и последващо обучение;
• Постоянен трудов договор БЕЗ нощни дежурства;
• Работна среда, отговаряща на най-високите европейски стандарти;
• Работа в екип с доказани професионалисти в своята област;
• Възможност да сте част от единствената международна лабораторна верига в България.

Кандидатствайте сега

 

  Име

  Фамилия

  Град

  Телефон

  Имейл

  Най-големият Ви успех до момента?

  В каква област считате, че уменията Ви са недостатъчни?

  Моля, опишете с 3 думи идеалното работно място / работен ден?

  Приложете CV