ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО

Град: гр. София
Отдел: Финансов отдел

Описание на позицията

 

Лабораториите Synevo са част от семейството на Medicover – водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги. Medicover предоставя диагностични услуги в Германия, Полша, Румъния, Украйна, Грузия, Молдова, Сърбия и България.

Разширяваме дейността си в България и търсим да назначим на пълно работно време мотивирани професионалисти за позицията ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО с месторабота в гр. София.

Описание на длъжността:
∙ Проверка, засичане и осчетоводяване на дневните отчети от пунктовете за пробонабиране;
∙ Осчетоводяване на разходи в брой, на авансови отчети и на фактури към клиенти;
∙ Участие в процеса по приключване на месеца, стриктно спазване на сроковете;
∙ Спазване на вътрешните процедури и изискванията на Medicover по отношение на отчетност и документация;
∙ Административни задължения – архивиране, поддържане на регистър със заповеди за командировки и др.;
∙ Изготвяне на справки и отчети при необходимост;
∙ Сътрудничи с всички отдели в Синево България с цел спазване на крайните срокове;
∙ Поддържа поведение, което е в състояние да промотира имиджа на компанията.

Необходими квалификации и качества

 

∙ Завършено висше образование – финанси или счетоводство и контрол ще се счита за предимство;
∙ Отлични комуникационни умения;
∙ Отговорно отношение към работата, внимание към детайлите и спазване на крайните срокове; логическо мислене, инициативност;
∙ Позитивно отношение и капацитет за взаимодействие с различни типове личности и етично поведение;
∙ Много добра компютърна грамотност MS Office – основни познания по Word, Excel, ERP;
∙ Умения за работа в екип и разрешаване на проблеми.

Ние предлагаме

 

Възможност за личностно и професионално развитие;
• Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение;
• Wellness пакети и ваучери за храна;
• Програма за въвеждащо и последващо обучение;
• Работна среда, отговаряща на най-високите европейски стандарти;
• Работа в екип с доказани професионалисти в своята област;
• Възможност да сте част от единствената международна лабораторна верига в България.

За да кандидатствате, изпратете своята автобиография.
Всички данни, предоставени от Вас, ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Кандидатствайте сега

 

  Име

  Фамилия

  Град

  Телефон

  Имейл

  Най-големият Ви успех до момента?

  В каква област считате, че уменията Ви са недостатъчни?

  Моля, опишете с 3 думи идеалното работно място / работен ден?

  Приложете CV