Специалист, управление на човешките ресурси ( подбор и администриране)

Град: гр. София
Отдел: Човешки ресурси

Описание на позицията

 

Синево е част от Medicover, водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги, и предлага в България над 1500 рутинни и специализирани изследвания във всички основни области на клиничната мeдицина. Над 33 000 професионалисти в здравните грижи са част от семейството на Medicover, и в ежедневната си работа прилагат основните ценности на компанията: Страст към качество, Почтеност, Предприемчивост и Работа в екип.

Синево България има национална мрежа от 6 клинични лаборатории и 32 пункта за пробовземане като вече 10-та година постоянно разширява мрежата си, за да отговори на голямото търсене от качествени лабораторни услуги.

В подкрепа на бързото разрастване на компанията, ние търсим да назначим енергичен, динамичен и креативен човек за позицията „Специалист, управление на човешките ресурси ( подбор и администриране)“ с месторабота в гр. София

Основни задължения:
• Участва в цялостния процес по набиране на персонал, осигурявайки представяне на фирмената етика, ценности и култура;
• Взаимодейства, обсъжда и координира с висши служители и мениджъри, определянето на търсения профил, критерии за позицията, определяне на изисквания към кандидатите и др.;
• Изготвя и публикува обяви чрез различни източници, фирмен уебсайт, вътрешни и алтернативни канали за подбор с цел идентифициране и ангажиране на активни и пасивни кандидати;
• Наблюдава и участва в разработването и прилагането на стратегия за привличане на кандидати, като предлага най-добрите практики и нестандартни подходи;
• Селектира постъпилите кандидатури, организира и провежда интервюта;
• Предоставя обратна връзка на кандидатите, независимо от резултата от процеса на набиране на персонал;
• Събира нужните документи за подписване на трудов договор, допълнителни споразумения и заповед за прекратяване;
• Изготвя и поддържа пълно фирмено работно досие на всеки служител;
• Нанася данните и документацията за служителите в електронните системи на компанията;
• Участва в процеса по първоначално въвеждане (on boarding) на новите служители чрез осигуряване на координация с всички отдели;
• Проактивно участва и представлява компанията в различни инициативи за промотиране на бранда, привличането на кандидати и други проекти на отдел „Човешки ресурси“ свързани с различните етапи от процеса по управление на персонала;

Необходими квалификации и качества

 

• Подходящо висше образование в областта на човешките ресурси, бизнес администрация и др.;
• 1+ години професионален опит в подбора на персонал или опит с човешки ресурси ще бъде предимство;
• Комуникативна личност с отлични презентационни умения, позитивно отношение и деликатно чувството за хумор;
• Желание за работа в екип в динамична и предизвикателна работна среда;
• Способност за автономно проследяване на задачи и проекти при самокритичност, управление на времето и внимание към детайла при работа под напрежение, спазване на срокове и цели;
• Проактивна личност с творческо мислене, насочена към постигане на резултати;
• Много добра компютърна грамотност – разширени умения за MS Office;
• Мотивация за учене и развитие в областта на човешките ресурси;
• Познаване на българското трудово и данъчно законодателство;
• Владеене на английски език – добро работно ниво.

Ние предлагаме

 

• Възможност за личностно и професионално развитие;
• Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение;
• Wellness пакети и Ваучери за храна;
• Допълнителни бонуси, свързани с работното представяне;
• Програма за въвеждащо и последващо обучение;
• Постоянен трудов договор;
• Работна среда, отговаряща на най-високите европейски стандарти;
• Работа в екип с доказани професионалисти в своята област;
• Възможност за присъединяване към единствената международна лабораторна верига в България.

Кандидатствайте сега

 

  Име
  Фамилия
  Град
  Телефон
  Имейл

  Най-големият Ви успех до момента?

  В каква област считате, че уменията Ви са недостатъчни?

  Моля, опишете с 3 думи идеалното работно място / работен ден?

  Приложете CV