Бихме искали да ви уведомим, че на 27.09.2023 от 8:00 до 12:00 часа. поради технически причини,
временно може да нямате достъп до уеб резултатите.

Медицински/Търговски представител – диагностични услуги, корпоративни клиенти

Град: гр. София
Отдел: Продажби и бизнес развите

Описание на позицията

 

Synevo Laboratories са част от семейството Medicover – водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги. Medicover предоставя диагностични услуги в Германия, Полша, Румъния, Украйна, Грузия, Молдова, Турция, Сърбия и България.

Разширяваме дейността си в България и търсим ярки и талантливи личности за длъжността Медицински/Търговски представител – диагностични услуги, корпоративни клиенти
с месторабота в гр. София

Основни задължения:
• Активно търси и развива нови бизнес възможности (нови клиенти, нови продажби и възможности);
• Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
• Осъществяване на връзка с клиентите;
• Представяне и популяризиране на услугите на компанията по отношение на идентифицираните нужди на клиентите;
• Иницииране, завършване и приключване на процеса на продажба при зачитане на вътрешните процедури на дружеството;
• Изготвяне на оферти към корпоративните клиенти, водене на преговори, изготвяне на договори и сключване на договори с клиентите;
• Поддържане и актуализиране на базата данни на клиенти на компанията;
• Посредничество в областта на взаимоотношенията между клиентите и лабораторията и управление на проблеми, възникващи при взимането на проби – получаване на резултат;
• Поддържа удовлетвореността на клиентите и резултатите, реализирани в съвместната дейност;
• Оптимално планиране на дневни /седмични дейности;
• Редовно предоставя структурирана обратна връзка за дейността си на Търговския директор.

Необходими квалификации и качества

 

• Професионален опит: над 1 година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
• Висше образование ( в областта на медицината ще бъде за предпочитане, но не задължително);
• Владеене на английски език писмено и говоримо – работно ниво;
• Работа с компютър – MS Office;
• Чиста шофьорска книжка и възможност за пътуване;
• Способност за добра комуникация: лице в лице и представяне пред група;
• Организираност, отговорност, дисциплинираност, с желание за успех и постигане на целите;
• Инициативност, способност да взема решения в рамките на своите компетенции и с ориентация към резултати;
• Положителна нагласа и самочувствие, самоконтрол; добър емоционален баланс.

Ние предлагаме

 

• Професионален опит: над 1 година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
• Висше образование ( в областта на медицината ще бъде за предпочитане, но не задължително);
• Владеене на английски език писмено и говоримо – работно ниво;
• Работа с компютър – MS Office;
• Чиста шофьорска книжка и възможност за пътуване;
• Способност за добра комуникация: лице в лице и представяне пред група;
• Организираност, отговорност, дисциплинираност, с желание за успех и постигане на целите;
• Инициативност, способност да взема решения в рамките на своите компетенции и с ориентация към резултати;
• Положителна нагласа и самочувствие, самоконтрол; добър емоционален баланс.

Кандидатствайте сега

 

  Име

  Фамилия

  Град

  Телефон

  Имейл

  Най-големият Ви успех до момента?

  В каква област считате, че уменията Ви са недостатъчни?

  Моля, опишете с 3 думи идеалното работно място / работен ден?

  Приложете CV