Menu
Menu

Калпротектин

Медицински изследвания

Фекален калпротектин

Пациентите със симптоми от долния гастроинтестинален тракт често се нуждаят от допълнителни изследвания за разграничаване на функционално състояние (напр. синдром на раздразненото черво) от органично заболяване (болест на Крон, улцерозен колит).

На теория острофазовите показатели за възпаление трябва да могат да разграничават двете състояния. Изследванията обаче са показали, че показатели като C-реактивен протеин, не са достатъчни за отдиференциране на функционално от органично заболяване. По тази причина се търсят нови тестове за доказване на чревно възпаление. Такива показатели са изследването на калпротектин и лактоферин във фекална проба.

Калпротектинът е важен компонент от цитоплазмата на полиморфоядрените гранулоцити. Наречен е така поради свързването му с калция, което предпазва клетката от собствените й разрушителни ензими. Също така поради способността му да се свързва с цинка проявява антибактериални свойства чрез инактивиране на бактериалните ензими. По този начин калпротектинът има регулаторна функция във възпалителния процес и притежава антимикробни и антипролиферативни свойства.

Какво определя тестът?

Според проучванията скринингът за фекален калпротектин има 85% позитивна предиктивна стойност, 68% негативна предиктивна стойност, чувствителност почти 100% и специфичност 92%.

Това показва, че фекалният калпротектин може да се използва като скринингов за разграничаване на възпалителни чревни заболявания от синдром на раздразнено черво.

Кога се прави тестът?

Изследването се препоръчва в следните случаи:

  • разграничаване на възпалително чревно заболяване от синдрома на раздразненото черво;
  • триаж на пациентите с коремни симптоми, които се нуждаят от инвазивно изследване;
  • установяване степента на активност на възпалителното чревно заболяване, степента на възстановяване на лигавицата след лечение и риска от рецидив при пациенти с възпалителни чревни заболявания;
  • проследяване ефекта от лечението. Това е особено полезно при деца, тъй като провеждането на инвазивни процедури е затруднено и изисква обща анестезия.

Подготовка преди изследване

Спиране на противовъзпалителни медикаменти два дни преди провеждане на теста.

Проба

  • Около два грама фекални маси, отделени по всяко време на денонощието и съхранявани в хладилник.

Метод

  • FEIA

Референтни стойности

Възраст Стойности (mg / kg (µg / g) във фецес)
<6 седмици <900
6 седмици – 3 месеца <600
3 месеца – 1 година <300
1 – 2 години <200
2-6 години <100
> 6 години <50

Беше ли полезен този пост?

Цени за изследване на Калпротектин

Изследване за Калпротектин Цена, лв.
Калпротектин, фецес 82,50

Интерпретация на резултатите и норми

Следната таблица показва как се интерпретират резултатите според стойностите при деца над 4 години и възрастни.

Фекален калпротектин (µg/g) Интерпретация
<50 Резултатът не показва наличие на възпаление в гастроинтестиналния тракт.
50-150 Резултатът показва слабо възпаление на интестиналния тракт. Възпалението може да се дължи на инфекция, хранителна алергия или прием на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
>150 Резултатът показва значително възпаление на интестиналния тракт, свързано с възпалително чревно заболяване, инфекции, прием на НСПВС, аденоми, полипи или колоректален рак. Необходими са допълнителни изследвания за установяване на причината за възпалението.
>250 В допълнение към горния коментар: При пациенти с възпалително чревно заболяване този резултат показва активност на заболяването със силно възпаление на лигавицата. При пациенти в ремисия този резултат предполага висок риск за обостряне в следващата една година.

 Още изследвания и цени (фецес тестове)

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Clostridium difficile Токсин A/B 56,00
Helicobacter pylori Ag фецес 29,00
Helicobacter pylori IgG 19,80
Копрокултура 19,00
Лактоферин, фецес 83,60

Източници:

ИНФО Разбери повече:

Възпаление на червата: Болестта на Крон, улцерозният колит

 

5/5 (2 Reviews)