Калцитонин

Калцитонинът е полипептиден хормон, секретиран от парафоликуларните С-клетки (наричани също калцитонинови клетки) на щитовидната жлеза. Основното действие на калцитонина е инхибирането на костната резорбция. Той постига този ефект чрез регулиране на броя и активността на остеокластите. Калцитонинът се секретира в отговор на повишените нива на серумния калций, като така регулира нивата му и предотвратява големи … Продължете с четенето на Калцитонин