Кръвни групи (OAB)

Кръвни групи Изследването на кръвна група OAB по Beth Vincent, Simonin определя наличието на т.нар. аглутиногени /вид антигени, особени кръвногрупови молекули/ върху мембраната на еритроцитите /червените кръвни клетки/ при различните индивиди. Антителата, които се произвеждат в кръвта в резултат на антигените, се наричат аглутинини. Има четири кръвни групи в системата ОАB, а името им се … Продължете с четенето на Кръвни групи (OAB)