Лаймска болест – серология

Пакети изследвания

Лаймската болест е кърлежово-преносимо инфекциозно заболяване, което засяга различни системи. Причинява се от спираловидни вътреклетъчни бактерии – спирохети Borrelia burgdorferi, които се предават на човек при ухапване от заразен с борелии кърлеж. За да се  зарази гостоприемника, кърлежът трябва да е престоял забит повече от 24 часа.
Причинителите са включени в комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato (борелия в широк смисъл), която включва: Borrelia burgdorferi sensu stricto (борелия в тесен смисъл), Borrelia garinii и Borrelia afzelii.
Borrelia burgdorferi senso strictо включва всички щамове изолирани в Северна Америка. В Европа преобладават B. garinii и B. afzelii, но се среща и Borrelia burgdorferi senso stricto.
Причинителят на Лаймска болест се пренася от кърлежи предимно от род Ixodes.
Лаймската болест е най-честата кърлежово-преносима болест в САЩ и е ендемична за райони на Северна Америка, Азия и Европа.

ИзследванеЦенаПоръчай

Стадии на заболяването

Ранен локализиран стадий

Характеризира се с появата на т.нар. еритема мигранс (мигриращ еритем)- характерен обрив във вид на червена плака с централно просветляване, поради което се оприличава на „биволско око”. Типично се появява около мястото на ухапването, но може да се забележи и на други места. В този стадии е възможно да се проявят и грипоподобни симптоми— отпадналост, температура, ставно-мускулни болки, увеличени лимфни възли и др.
Ако не се проведе адекватно лечение, заболяването преминава в следващ стадии.

Ранен дисеминиран стадий

Проявява се в рамките на няколко седмици до месеци след заразяването. Наблюдават се множество обриви, засягане на нервната система (невроборелиоза), сърдечни прояви или артрит.

Късен дисеминиран стадий

Развива се месеци или години след заразяване. Наблюдават се неврологични и ревматологични симптоми. Засягането на нервната система води до късна невроборелиоза и може да се развие асептичен менингит, парези на черепномозъчни и периферни нерви, нарушения в сетивността и когнитивни нарушения (нарушени познавателни функции). Засягат се ставите с развитието на артрит, развива се атрофичен акродерматит – възпаление и атрофични промени на кожата най-често по дорзалната повърхност на ръцете, стъпалата, лактите и коленете.

Диагностицирането на лаймска болест често е трудно, особено когато липсват данни за еритема мигранс и ухапване от кърлеж. Понякога болестта протича безсимптомно до развитието на късни увреждания.

Тестовете за лаймска болест включват серологично изследвано (доказване на антитела) в серум и гръбначномозъчна течност, доказване на бактериални нуклеинови киселини в пунктат от става и др.
Лечението включва антибиотични курсове с продължителност 3-4 седмици, като конкретен препарат се избира според стадия на заболяването.

Какво определя изследването?

При серологичните изследвания се търсят специфични антитела срещу причинителя. Серологичните тестове се основават на доказването на антитела от клас IgM и IgG.
Нивото на IgM антителата при лаймска болест достига пик на 3-6-та седмица от началото на заболяването, след което постепенно намаляват в рамките на 6-8 седмици, но може да се задържат повишени няколко месеца, дори години. Откриването на IgM антитела е полезно за диагностициране на ранна лаймска болест, но интерпретацията трябва да става имайки предвид липса или наличие на симптоми (напр. еритема мигранс) и анамнестични данни за ухапване от кърлеж.
IgG антителата се появяват по-късно, обичайно 6-8 седмици след заразяването и достигат пик на 4-6-ти месец. Те могат да се задържат в кръвта повишени неопределено дълго време. Антителата от клас IgG са от значение за поставяне на диагноза в късните стадии на заболяването (4-6 седмици след заразяването).

Кога да направя това изследване?

  • При поява на типична еритема мигранс (биволско око) антибиотично лечение се започва веднага, а серологичният резултат може да се използва за потвърждаване на диагнозата и проследяването на титъра (количеството) на антителата във времето.
  • При ухапване от кърлеж и поява на обрив;
  • За изясняване на причината за неспецифични оплаквания като тръпнене и болки в мускули и стави;
  • За проследяване на ефекта от лечението и прогресията на заболяването;

Подготовка преди изследване

Не е необходима специална подготовка.

Проба

Метод

  • ELFA – ензимносвързан флуоресцентен тест

Референтни стойности

Качествен тест. Резултатите се изразяват като индекс със следните референтни стойности:

Borrelia IgM

  • < 0.2 – Отрицателен резултат
  • ≥ 0.2 и > 0.32 – Съмнителен резултат
  • ≥ 0.32 – Положителен резултат

Borrelia IgG

  • < 0.2 – Отрицателен резултат
  • ≥ 0.2 – Положителен резултат
ИзследванеЦенаПоръчай

Интерпретация на резултатите

Borrelia IgM Borrelia IgG Интерпретация
(-)

отрицателен

(-)

отрицателен

Отрицателен резултат за Лаймска болест. При съмнение- повторно изследване след 2-3 седмици.
(+) положителен (-)

отрицателен

Съмнение за ранна Лаймска болест. Препоръчва се потвърдително изследване с Immunoblot.
(-)

отрицателен

(+) положителен Съмнение за Лаймска болест (трудно е да се прецени стадия само  по серологичен резултат). Препоръчва се потвърдително изследване с Immunoblot
(+) положителен (+) положителен Съмнение за ранна локализирана или дисеминирана Лаймска болест. Препоръчва се Immunobot.
съмнителен или положителен при граничен резултат положителен при гранична стойност Интерпретация в контекста на симптомите- вероятна ранна инфекция или серологичен белег при провеждано лечение. Препоръчва се динамично проследяване
съмнителен или положителен при гранична стойност (-)

отрицателен

Интерпретация в контекста на клиничната картина. Препоръчва се динамично проследяване.

Източници:

0/5 (0 Reviews)