Menu
Menu

HE4, CA125, ROMA – Маркери за овариален карцином

Медицински изследвания

Маркерите за оценка и наличие на овариален карцином включват HE4 (човешки епидидимен протеин), CA125 (карциномен антиген 125) и индексът ROMA.

Индексът ROMA (risk ovarian malignancy algorithm) включва двата показателя и се използва за предоперативна оценка на риска от наличието на овариален карционом при жени с открито образувание на аднексите.

Рискът се изчислява в зависимост от това дали жената е в периода преди (ROMA1) или след менопауза (ROMA2).

Какво определя изследването и каква е неговата цел?

Обобщено, тези индикатори се използват от висококвалифицирани специалисти за мониториране на лечението за овариален карцином, за оценка на състоянието при пациентки с висок риск от развитието на този карцином, за проверка на прогресията на заболяването и дали има повторна поява след вече проведено лечение.

HE4

HE4 се използва при пациентки, преминали лечение за епителен яйчников карцином с оглед оценка на повторна поява на заболяването или неговата прогресия.

CA 125

CA 125 се използва за мониториране на определени типове неопластични заболявания. При някои пациентки с висок риск от развитие на яйчников карцином (напр. При фамилна обремененост), може да се използва за оценка наличието на ранни признаци за такъв тип карцином. Този индикатор, обаче, не е достатъчно специфичен, за да бъде използван като скринингов метод, тъй като неговите нива могат да се покачат и при състояния, които не са неопластични – като менструация или миоми на матката.

ROMA (risk ovarian malignancy algorithm)

ROMA – алгоритъм за изчисляване на възможността за откриване на яйников карцином по време на операция при жени с открита маса на аднексите.

Кога да изследвам маркери за овариален карцином?

Вашият лекуващ лекар може да назначи изследването на тези показатели, ако вече се лекувате от овариален карцином – за оценка на това как се повлиявате от лечението, дали заболяването прогресира, дали се завръща след лечение, за търсене на ранни белези на заболяването при жени с висок риск – носителки на BRCA1 и BRCA2 гените. ROMA алгоритъмът се използва за предоперативна оценка при вече наличие на маса на аднексите.

Поставянето на диагноза овариален карцином е многостъпателен процес и няма кръвно изследване, което да определи с категоричност дали имате такова заболяване или не. Посочените показатели са част от диагностичния процес, включващ още образни изследвания (компютърна томография), биопсия при необходимост, оперативна намеса.

Подготовка преди изследване

HE4

 • 12 часа преди изследването не бива да приемате мултивитамини или други хранителни добавки, съдържащи биотин – Витамин Б7.

CA125

 • можете нормално да приемате храни и напитки преди изследването.

Проба

 • венозна кръв (серум).

Метод

 • имунохимичен метод с електролуминисцентно откриване.

Референтни стойности

HE 4

 • <40 год.: < 60,5 pmol/l
 • 40 – 50 год.: < 76,2 pmol/l
 • 50 – 60 год.: < 74,3 pmol/l
 • 60 – 70 год.: < 82,9 pmol/l
 • >70 год.: < 104 pmol/l

СА 125

 • <35 U/ml

ROMA

 • пременопаузални жени: <11,4 %(нисък риск);
 • постменопаузални жени: <29,9 %(нисък риск).

Показателите не се изследват при мъжката популация.

Интерпретация на резултатите

Повишението на човешкия епидидимен протеин HE4 предполага повторна поява или прогресия на заболяването, докато неговото намаление говори за добър терапевтичен отговор при пациентки, подложение на лечение.

Ако нивата на CA125 са по-високи от нормалното, това може да означава, че имате доброкачествено заболяване или яйчников, ендометриален, перитонеален или карцином на фалопиевите тръби. Вашият лекар ще назначи допълнителни изследвания с оглед уточняване на Вашето състояние.

Ако Вие вече сте диагностицирани с някои от по-горе изброените карциноми, намалението на CA125 обикновено означава, че се повлиявате добре от провежданото лечение, докато увеличението може да се интерпретира като завръщане на заболяването или неговото продължаващо прогресиране и нарастване.

ROMA:

 • при пременопаузални жени, стойност равна или по-голяма от 1.14 сигнализира за висок риск за откриване на епителен овариален карцином, докато стойност по-малка от 1.14, означва нисък риск за откриване на овариален карцином по време на операцията.
 • при постменопаузални жени, стойност равна или по-голяма от 2.99, означва висок риск за откриване на овариален карцином по време на операцията, докато стойност по-малка от 2,99 означава нисък риск за откриване на овариален карцином по време на операцията.

ROMA не се използва за скрининг, а винаги се интерпретира в комбинация с други терапевтични и диагностични методи.

ROMA алгоритъмът не може да бъде използван при жени, вече лекувани за неопластични заболявания, както и при жени, които в момента на плануване на изследването се лекуват, бременни жени или такива под 18 години.

Винаги обсъждайте резултатите с Вашия лекар, едно отклонение в тези показатели не означава наличие на малигнено заболяване, при необходимост, Вашият лекар ще ви препрати към други специалисти с оглед уточняване на Вашето състояние.

Цени

Изследвания

ЦЕНА, лв.

HE4 (човешки епидидима протеин 4) 55,00
CA 125 20,00
Score ROMA (HE4 + CA 125) 59,00

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на:

Източници:

5/5 (2 Reviews)