Микроалбуминурия

Медицински изследвания

Тестът за определяне наличието на микроалбуминурия се използва предимно за оценка на бъбречната функция при диабетно болни пациенти и за това каква е вероятността от развитието на бъбречна нефропатия, характеризираща се с протеинурия.

Това е патология, която в дългосрочен план може сериозно да увреди бъбреците и цялостното здравословно състояние, едно от потенциалните усложнения на диабета. Освен това, проучвания показват връзка между микроалбуминурията и генерализирано заболяване на съдовете, в резултат на които се повишава рискът от настъпване на инсулт и сърдечно-съдови инциденти.

Какво определя изследването и каква е неговата цел?

Преди началото на същинската протеинурия, има период, в който се увеличава албуминовата екскреция с урината, при тези диабетно болни пациенти, които с голяма вероятност ще развият диабетна нефропатия в бъдеще.

Използват се редица терапевтични похвати, които целят това да се отложи във времето или евентуално да се предотврати – стриктен контрол на артериалното налягане и кръвната глюкоза, намален прием на белтъци с храната. Поради тази причина, се налага да се търси това незначително, но патологично покачване на албуминовата екскреция с урината, т.нар. микроалбуминурия (30 – 300 mg на ден).

Трябва да се отбележи, че определянето на съотношението между албумин и креатинин в първата сутрешна урина, също се приема за добър скринингов метод по отношение на диабетната нефропатия.

Кога да изследвам микроалбуминурия?

Препоръчва се при проследяване на пациентите с доказан диабет и наблюдавана микроалбуминурия, всички болни с диабет тип 1 на възраст повече от 12 години и всички с диабет тип 2 на възраст по-малко от 70 години, да бъдат подлагани на уринно изследване за микроалбуминурия веднъж годишно на фона на стриктен и добър гликемичен контрол.

Подготовка преди изследване

При това изследване има два варианта за събиране на материала – 24 часова урина или случайна уринна проба /ако е възможно да бъде нощна колекция, от 21 часа до 7 сутринта/. Когато става дума за единична проба, има доказателства, че е най-добре това да бъде първата сутрешна урина.

Събиране на материал за изследване по време на менструация следва да се избягва, тъй като тогава се повишава нивото на албуминовата екскреция, както и след усилени физически упражнения. Референтните стойности се отнасят до състояния с въздържание от физическа активност.

Проба

  • урина.

Метод

  • имунотурбидиметрия.

Референтни стойности:

  • 24 часова екскреция: <30 mg/24 часа ; Скорост : <20 mcg/min.

При стойности над 30 mg, вече се говори за микроалбуминурия.

  • Единична /случайна проба/: <20 mg/l

Микроалбуминурия се определя при отношение албумин/креатинин 17 до 299 за мъже и 25 до 299 за жени. Стойности над 300 вече говорят за същинска, разгърната протеинурия.

Беше ли полезен този пост?

Цена за изследване на Микроалбуминурия

ИзследванеЦена, лв.
Микроалбуминурия, урина13,90

Можете да заявите този тест онлайн

Регистрирайте изследванията си онлайн и намалете времето за чакане в лабораторията!

лв.13,90Купи

Интерпретация на резултатите

Ако резултатите се окажат позитивни за микроалбуминурия, се препоръчва изследването да се потвърди с ново изследване на първа сутрешна урина, случайна или 24 часова урина. Препоръката е заради наличието на нормална биологична вариабилност на тези показатели.

При наличието на категорични данни за микроалбуминурия, трябва да се подобри гликемичния контрол и стойностите на артериалното налягане /напр. с употребата на ACE инхибитори, ако пациентът има поносимост към тях/.

Вашият лекар ще обсъди и интерпретира резултатите от изследването Ви и по преценка ще бъдете насочени към специалисти – ендокринолози и нефролози, които да вземат съотвените мерки за предотвратяване по възможност или поне отлагане на увредата на бъбречната функция!

ИНФО Разбери повече:

Глюкоза, серум

Гликиран хемоглобин – HbA1c: Изследване на диабета

Превенция на диабет 1 и 2: Пакети изследвания

Мониторинг на диабет: Пакети изследвания

Източници:

5/5 (2 Reviews)

Уважаеми клиенти, моля, преди да направите заявка или да планирате посещение, запознайте се работното време на нашите манипулационни и се консултирайте с лаборантите за времето за изработване на изследванията (CLICK).

КОД

10SYNEVO

10% остъпка от стойността на всички тестове при заявка онлайн