Menu
Menu

Молекулярна биология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

AFP (Alpha-feto protein) – L3% 190,30
Bartonella henselae DNA 288,00
Borrelia burgdorferi DNA 152,90
BRCA 1/2 мутации при рак на гърдата и яйчника 989,00
Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae DNA 291,00
Chlamydia trachomatis RNAr + N. gonorrhoeae RNAr – ендоцервикс 104,50
Cytomegalovirus (CMV) DNA, CSF количествен тест 171,60
Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP, PIVKA II) 171,60
EGFR мутации в плазма (течна биопсия) 498,00
Epstein-Barr Virus (EBV) – VCA IgG 24,00
Epstein-Barr Virus (EBV) – VCA IgM 23,10
Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (качествен тест) 105,00
Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (количествен тест) 229,00
Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA ликвор 123,20
HBV – антивирусна резистентност 998,00
HBV DNA – генотипиране 781,00
HBV DNA (Хепатит В, кoличествен тест за вирусно натоварване) 214,50
HCV – генотипиране 269,00
HCV RNA ( Хепатит С, кoличествен тест за вирусно натоварване) 214,50
Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA кръв 140,80
Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, CSF 126,58
Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, в лезии 127,60
HIV – свръхчувствителност към Abacavir (HLAB57:01) 389,00
HIV-1 генотипиране (антивирусна резистентност) 633,00
HPV (Papiloma Virus) DNA – генотипиране 189,20
HPV (Papiloma Virus) E6/E7 mRNA 119,90
HPV (Човешки папиломен вирус) DNA – генотипиране 154,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 6 DNA (кръв, CSF) 269,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 7 DNA (кръв, CSF) 269,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 8 DNA (кръв, CSF) 256,00
MTHFR ген (мутации C677T; A1298C) – тромбофилия 137,50
Mycobacterium tuberculosis complex – DNA (CSF, урина) 299,20
Mycoplasma genitalium DNA (cervix/uretra) 232,60
Mycoplasma pneumoniae DNA количествен тест 249,00
Neisseria gonorrhoeae – DNA cervix/uretra 260,00
Neisseria gonorrhoeae DNA, урина количествен тест 177,00
PAPP-A 29,00
Parvovirus B19 DNA (кръв, CSF, амнион) 285,00
PINP (Procollagen I Intact N-Terminal) 137,50
Polyomavirus BK DNA (урина, кръв) количествен тест 254,00
Polyomavirus JC DNA (CSF) количествен тест 323,00
Rubella virus RNA (кръв, амнион, урина, CSF) 429,00
TBG (thyroxine-binding globulin) 71,50
Tick-borne encephalitis (TBEV) RNA (кръв, CSF) 429,00
Toxoplasma gondii – IgG авидитет 66,00
Toxoplasma gondii DNA , CSF 254,00
Toxoplasma gondii DNA амнион 254,00
Toxoplasma gondii DNA кръв 254,00
Treponema pallidum DNA (кръв, CSF, амнион) 255,00
Tropheryma whipplei DNA 389,00
VKORC1 (генетичен полиморфизъм) 296,00
Аденовируси -DNA 264,00
Варицела зостер вирус (VZV) DNA (кръв, CSF, амнион) 158,60
Генетични ензимни варианти на CYP2D6 (cytochrome P450) 879,00
Генетично изследване при епилептични нарушения 1855,00
Генетично тестване при полигенни нарушения 1855,00
Грипни вируси A и B, RNA (секрет носен+фарингс) 140,80
Ентеровируси RNA, CSF/фецес качествен тест 385,00
Естрон (E1) 72,60
Идентифициране причинители на периодонтит 244,20
Инхибин A 95,70
Кистична фиброза (Муковисцидоза – 38 мутации в CFTR гена 451,00
Мускулна дистрофия Duchenne/Becker (MLPA) 466,00
Мутация на протромбина (фактор II) 104,50
Откриване на висок риск HPV типове+разширено генотипиране 104,50
Прогресивна мускулна дистрифия LGMD2A (CAPN3 ген) 2499,00
Фактор V – генетичен полиморфизъм HR2 (H1299R) 358,00
Фактор V Leiden мутация – детекция, генотипиране 104,50
Фармакогенетичен панел – колоректален рак 1903,00
Фармакогенетичен панел – меланома 1903,00
Фармакогенетичен панел – рак на белия дроб 1903,00
Фармакогенетичен панел – рак на гърдата 1903,00
Хемофилия А – анализ на IVS1 и IVS2 720,00
Хемофилия А – профил 2498,00
Човешки папилома вирус (HPV) – генотипиране висок риск 104,50
Човешки респираторен синцитиален вирус (RSV) RNA 488,00