Молекулярна биология

Молекулярна биология

AFP (Alpha-feto protein) - L3%190,30
Bartonella henselae DNA288,00
Borrelia burgdorferi DNA152,90
BRCA 1/2 мутации при рак на гърдата и яйчника989,00
Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae DNA291,00
Chlamydia trachomatis RNAr + N. gonorrhoeae RNAr - ендоцервикс104,50
Cytomegalovirus (CMV) DNA, CSF количествен тест171,60
Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP, PIVKA II)171,60
EGFR мутации в плазма (течна биопсия)498,00
Epstein-Barr Virus (EBV) - VCA IgG24,00
Epstein-Barr Virus (EBV) - VCA IgM23,10
Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (качествен тест)105,00
Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (количествен тест)229,00
Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA ликвор123,20
HBV - антивирусна резистентност998,00
HBV DNA - генотипиране781,00
HBV DNA (Хепатит В, кoличествен тест за вирусно натоварване)214,50
HCV - генотипиране269,00
HCV RNA ( Хепатит С, кoличествен тест за вирусно натоварване)214,50
Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA кръв140,80
Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, CSF126,58
Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, в лезии127,60
HIV - свръхчувствителност към Abacavir (HLAB57:01)389,00
HIV-1 генотипиране (антивирусна резистентност)633,00
HPV (Papiloma Virus) DNA - генотипиране189,20
HPV (Papiloma Virus) E6/E7 mRNA119,90
HPV (Човешки папиломен вирус) DNA - генотипиране154,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 6 DNA (кръв, CSF)269,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 7 DNA (кръв, CSF)269,00
Human Herpes Virus (HHV) тип 8 DNA (кръв, CSF)256,00
MTHFR ген (мутации C677T; A1298C) - тромбофилия137,50
Mycobacterium tuberculosis complex - DNA (CSF, урина)299,20
Mycoplasma genitalium DNA (cervix/uretra)232,60
Mycoplasma pneumoniae DNA количествен тест249,00
Neisseria gonorrhoeae - DNA cervix/uretra260,00
Neisseria gonorrhoeae DNA, урина количествен тест177,00
PAPP-A29,00
Parvovirus B19 DNA (кръв, CSF, амнион)285,00
PINP (Procollagen I Intact N-Terminal)137,50
Polyomavirus BK DNA (урина, кръв) количествен тест254,00
Polyomavirus JC DNA (CSF) количествен тест323,00
Rubella virus RNA (кръв, амнион, урина, CSF)429,00
TBG (thyroxine-binding globulin)71,50
Tick-borne encephalitis (TBEV) RNA (кръв, CSF)429,00
Toxoplasma gondii - IgG авидитет66,00
Toxoplasma gondii DNA , CSF254,00
Toxoplasma gondii DNA амнион254,00
Toxoplasma gondii DNA кръв254,00
Treponema pallidum DNA (кръв, CSF, амнион)255,00
Tropheryma whipplei DNA389,00
VKORC1 (генетичен полиморфизъм)296,00
Аденовируси -DNA264,00
Варицела зостер вирус (VZV) DNA (кръв, CSF, амнион)158,60
Генетични ензимни варианти на CYP2D6 (cytochrome P450)879,00
Генетично изследване при епилептични нарушения1855,00
Генетично тестване при полигенни нарушения1855,00
Грипни вируси A и B, RNA (секрет носен+фарингс)140,80
Ентеровируси RNA, CSF/фецес качествен тест385,00
Естрон (E1)72,60
Идентифициране причинители на периодонтит244,20
Инхибин A95,70
Кистична фиброза (Муковисцидоза - 38 мутации в CFTR гена451,00
Мускулна дистрофия Duchenne/Becker (MLPA)466,00
Мутация на протромбина (фактор II)104,50
Откриване на висок риск HPV типове+разширено генотипиране104,50
Прогресивна мускулна дистрифия LGMD2A (CAPN3 ген)2499,00
Фактор V - генетичен полиморфизъм HR2 (H1299R)358,00
Фактор V Leiden мутация - детекция, генотипиране104,50
Фармакогенетичен панел - колоректален рак1903,00
Фармакогенетичен панел - меланома1903,00
Фармакогенетичен панел - рак на белия дроб1903,00
Фармакогенетичен панел - рак на гърдата1903,00
Хемофилия А - анализ на IVS1 и IVS2720,00
Хемофилия А - профил2498,00
Човешки папилома вирус (HPV) - генотипиране висок риск104,50
Човешки респираторен синцитиален вирус (RSV) RNA488,00