Мониторинг на диабет: Пакети изследвания

Пакети изследвания

Мониторинг на диабет

 

По международните препоръки оценка на състоянието на диабета трябва да се прави на три месеца и да се преоценява терапията.

Добър контрол на диабета постигат между 30% и 40% от пациентите.

 

Мониторинг на диабет

ОСНОВЕН ПАКЕТ

Цена: 34,20 лв

 

Мониторинг на диабет

РАЗШИРЕН ПАКЕТ

Цена: 78,20 лв

ИНФО Разбери повече:

Превенция на диабет 1 и 2: Пакети изследвания