Menu
Menu

Мониторинг на диабет

Пакети изследвания

Мониторинг на диабет

 

По международните препоръки оценка на състоянието на диабета трябва да се прави на три месеца и да се преоценява терапията.

Добър контрол на диабета постигат между 30% и 40% от пациентите.

 

Мониторинг на диабет

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 • Гломерулна филтрация /вкл.креатинин
 • Глюкоза, серум
 • Гликиран хемоглобин (Hb A1c)
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 34,20 лв

 

Мониторинг на диабет

РАЗШИРЕН ПАКЕТ

 • C-Peptid
 • Холестерол, общ
 • Триглицериди
 • Глюкоза, серум
 • Гликиран хемоглобин (Hb A1c)
 • Гломерулна филтрация /вкл.креатинин
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 78,20 лв

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на: