Какво е наследствен скрининг?

Наследственият скириниг е генетично изследване, чрез което може да се провери дали даден индивид има наследствена генетична мутация на ген, свързан с равитието на ракови заболявания. Ако Вие или член на Вашето семейство са диагностицирани с наследствена форма на рак или генетична мутация, която повишава риска от развитието на рак, има голяма вероятност и други … Продължете с четенето на Какво е наследствен скрининг?