Неврология

Цена
Cytomegalovirus (CMV) DNA амнион, количествен тест 171,60
Cytomegalovirus (CMV) DNA кръв, количествен тест 171,60
Cytomegalovirus (CMV) DNA, урина, количествен тест 546,32
Адреногенитален синдром (дефицит 11-beta hidroxilase)- CYP11B1 генно секвениране и MLPA 1419,00
Болест на Creutzfeldt-Jakob, Gerstmann, генно секвениране и MLPA 490,00
Инфантилна невроаксонална дистрофия; пълно секвениране на PLA2G6 гена (~ 85% от мутациите могат да бъдат идентифицирани) 2495,00
Спинална мускулна атрофия SMN1 – делеция екзон 7, генно секвениране 490,00
Спинална мускулна атрофия SMN1/2 – генно секвениране (MLPA, NGS & qPCR) 1310,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 1/4 (SNCA), генно секвениране и MLPA 1310,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 2 (PARK2), генно секвениране и MLPA 1956,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 6 (PINK1), генно секвениране и MLPA 1634,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 7 (DJ1), генно секвениране и MLPA 1419,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 8 (LRRK2), генно секвениране и MLPA 5998,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 9 (ATP13A2), генно секвениране и MLPA 5925,00
Фамилна обремененост за Алцхаймер FAD1 (APP), генно секвениране и MLPA 688,00
Фамилна обремененост за Алцхаймер FAD3 (PSEN1), генно секвениране и MLPA 1740,00
Фамилна обремененост за Алцхаймер FAD4 (PSEN2), генно секвениране и MLPA 1634,00
Фамилна хиперхолестеремия – LDL рецепторен дефицит – генно секвениране и MLPA 2349,00
Хорея Huntington- генетичен тест 358,00