Menu
Menu

Неврология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Cytomegalovirus (CMV) DNA амнион, количествен тест 171,60
Cytomegalovirus (CMV) DNA кръв, количествен тест 171,60
Cytomegalovirus (CMV) DNA, урина, количествен тест 546,32
Адреногенитален синдром (дефицит 11-beta hidroxilase)- CYP11B1 генно секвениране и MLPA 1419,00
Болест на Creutzfeldt-Jakob, Gerstmann, генно секвениране и MLPA 490,00
Инфантилна невроаксонална дистрофия; пълно секвениране на PLA2G6 гена (~ 85% от мутациите могат да бъдат идентифицирани) 2495,00
Спинална мускулна атрофия SMN1 – делеция екзон 7, генно секвениране 490,00
Спинална мускулна атрофия SMN1/2 – генно секвениране (MLPA, NGS & qPCR) 1310,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 1/4 (SNCA), генно секвениране и MLPA 1310,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 2 (PARK2), генно секвениране и MLPA 1956,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 6 (PINK1), генно секвениране и MLPA 1634,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 7 (DJ1), генно секвениране и MLPA 1419,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 8 (LRRK2), генно секвениране и MLPA 5998,00
Фамилна обремененост за Parkinson тип 9 (ATP13A2), генно секвениране и MLPA 5925,00
Фамилна обремененост за Алцхаймер FAD1 (APP), генно секвениране и MLPA 688,00
Фамилна обремененост за Алцхаймер FAD3 (PSEN1), генно секвениране и MLPA 1740,00
Фамилна обремененост за Алцхаймер FAD4 (PSEN2), генно секвениране и MLPA 1634,00
Фамилна хиперхолестеремия – LDL рецепторен дефицит – генно секвениране и MLPA 2349,00
Хорея Huntington- генетичен тест 358,00