NT-proBNP електрохимилуминесцентно откриване (ECLIA) sс2 поликлонални антитела, които разпознават епитопи, разположени в N-крайната (1-76) част на BNP16

Цена на изследване: 70.00 Лева

Информацията се актуализира ..