отстъпки нзок юни

Погрижете се за здравето на Вашето семейство през това лято в лаборатории Синево

Заповядайте в Синево с Вашето НЗОК направление и само през ЮНИ ще получите големи отстъпки от допълнително заявените изследвания.

Имате направление от лекар за изследвания, покривани от НЗОК?

nzok copy

Изпълнете ги в шведски медицински лаборатории Синево и се възползвайте от ГОЛЯМА ОТСТЪПКА на повече от 350 допълнителни изследвания в периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

Имате направление от лекар за изследвания, покривани от НЗОК?

Заповядайте да ги изпълним във всеки от пунктовете на Синево и можете да допълните диагностичната стойност на резултатите си като добавите който и да е от предлаганите от нас тестове с отстъпка:

50% отстъпка на повече от 300 от най-популярните медицински изследвания
20% отстъпка на над 80 други изследвания

ЗАЩО да добавите изследвания към предписаните от лекаря Ви:

  • За да повишите диагностичната стойност на резултатите
  • За да покриете всички аспекти на състоянието си
  • Защото не всички необходими тестове се покриват от НЗОК
  • За да познавате здравния си статус
  • Защото навременната профилактика може да предотврати възникването на последващи усложнения

Вижте списъци с всички намалени изследвания:

he
Код Изследване Намалена цена (-50%) Стандартна цена Процент остъпка
CH01 Пикочна киселина,  серум 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH02 Пикочна киселина, урина 2,95 лв. 5,90 лв. -50%
CH03 GPT/ALAT/ALT 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH04 GOT/ASAT/AST 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH05 Албумин 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH07 Амилаза, серум 2,25 лв. 4,50 лв. -50%
CH08 Амилаза, урина 2,95 лв. 5,90 лв. -50%
CH115 Са йонизиран 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH12 Билирубин, директен 1,80 лв. 3,60 лв. -50%
CH120 Хлориди Cl, урина 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH13 Билирубин, индиректен 2,20 лв. 4,40 лв. -50%
CH137 25-OH-Vitamin D 13,50 лв. 27,00 лв. -50%
CH14 Билирубин, общ 1,80 лв. 3,60 лв. -50%
CH143 Хомоцистеин 17,50 лв. 35,00 лв. -50%
CH16 Калций Cа, серум 2,25 лв. 4,50 лв. -50%
CH165 Коефициент на насищане на трансферина 5,50 лв. 11,00 лв. -50%
CH17 Калций Cа, урина 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH183 Глюкoза,  CSF 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH184 Хлориди Cl, CSF 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH185 Албумин, CSF 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH186 LDH, CSF 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH19 Креатинин клирънс 3,95 лв. 7,90 лв. -50%
CH20 Хлориди Cl, серум 2,20 лв. 4,40 лв. -50%
CH21 Холестерол, общ 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH22 Холестерол HDL 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH23 Холестерол LDL 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH24 Холестерол  VLDL 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH26 Креатинин, серум 1,80 лв. 3,60 лв. -50%
CH27 Креатинин, урина  (24 ч) 2,20 лв. 4,40 лв. -50%
CH28 Креатинфосфокиназа (CРK) 2,25 лв. 4,50 лв. -50%
CH294 Скорост на гломерулна филтрация (GFR) – изчисление на база креатинин 1,05 лв. 2,10 лв. -50%
CH30 Гликиран хемоглобин (Hb A1c) 7,50 лв. 15,00 лв. -50%
CH37 Алкална фосфатаза 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH38 Фосфати, серум 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH39 Фосфати, урина 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH40 GGTP 1,80 лв. 3,60 лв. -50%
CH41 Глюкоза, серум 1,80 лв. 3,60 лв. -50%
CH42 Глюкоза, урина 1,80 лв. 3,60 лв. -50%
CH43 Лактат дехидрогеназа (LDH) 1,95 лв. 3,90 лв. -50%
CH46 Магнезий Mg, серум 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH47 Магнезий Mg, урина 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH48 Микроалбуминурия 6,95 лв. 13,80 лв. -50%
CH49 Калий K, серум 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH50 Калий K, урина 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH51 Общ белтък, серум 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH52 Желязо (Fe) 2,70 лв. 5,40 лв. -50%
CH53 Натрий Na, серум 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH54 Натрий Na, урина 2,40 лв. 4,80 лв. -50%
CH57 Триглицериди 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH58 Урея (Урея BUN), серум 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH59 Урея, урина 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH60 Урина – общо химично изследване 2,05 лв. 4,10 лв. -50%
CH61 Урина- седимент 1,50 лв. 3,00 лв. -50%
CH63 Витамин B12 9,60 лв. 19,20 лв. -50%
CH64 Фолиева киселина 9,60 лв. 19,20 лв. -50%
CH76 Белтък CSF 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
CH80 Креатинин, урина 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
CH86 Феритин 9,50 лв. 19,00 лв. -50%
CH97 Общ белтък, урина 2,25 лв. 4,50 лв. -50%
HE0406 Кръвна група  OAB (Beth Vincent, Simonin)+Rh фактор 11,50 лв. 23,00 лв. -50%
HE05 Фибриноген 3,30 лв. 6,60 лв. -50%
HE07 ПКК + 5 Диф. броене 3,75 лв. 7,50 лв. -50%
HE08 ПКК + 5 диф. Броене + Re 4,95 лв. 9,90 лв. -50%
HE10 Натривка костен мозък/лимф. възел/кръв (оцветяване) 7,70 лв. 15,40 лв. -50%
HE12 Coombs директен 8,50 лв. 17,00 лв. -50%
HE15 Протромбиново време/INR 2,70 лв. 5,40 лв. -50%
HE16 Време кървене 1,65 лв. 3,30 лв. -50%
HE18 APTT 2,70 лв. 5,40 лв. -50%
HE19 СУЕ 1,05 лв. 2,10 лв. -50%
HE31 D-димер 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
HE64 Антитела  anti-Rh 29,70 лв. 59,40 лв. -50%
HE98 Време на съсирване 1,05 лв. 2,10 лв. -50%
HE99 Натривка от периферна кръв: диф. Бр. и морфология 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
HEBG01 Определяне на подгрупите на А антигена 2,75 лв. 5,50 лв. -50%
HEBG02 Определяне на слаб D антиген по индир. Coombs 24,20 лв. 48,40 лв. -50%
HEBG03 Изследване за автоеритроантитела чрез дир. Coombs 20,90 лв. 41,80 лв. -50%
HEBG04 Изследване на алоеритроантитела 20,90 лв. 41,80 лв. -50%
HEBG11 Имуноглобул. характеристика на еритроантитела 13,00 лв. 26,00 лв. -50%
HEBG12 Специфичност и титър на еритроантитела 21,00 лв. 42,00 лв. -50%
HEBG13 Титър на анти-А и анти-В IgG AT 18,00 лв. 36,00 лв. -50%
HEBG14 Ретикулоцити 2,00 лв. 4,00 лв. -50%
HEBG15 Еозинофили в носен секрет 2,50 лв. 5,00 лв. -50%
IM10 Антистрептолизин O (ASLO) 4,35 лв. 8,70 лв. -50%
IM114 Chlamydia  pneumoniae –  IgG 17,50 лв. 35,00 лв. -50%
IM12 Chlamydia trachomatis – IgA 12,10 лв. 24,20 лв. -50%
IM120 Mycoplasma pneumoniae –  IgG 9,95 лв. 19,90 лв. -50%
IM121 Mycoplasma pneumoniae – IgM 9,95 лв. 19,90 лв. -50%
IM13 Chlamydia trachomatis – IgG 12,10 лв. 24,20 лв. -50%
IM14 Cytomegalovirus – IgG 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
IM15 Cytomegalovirus – IgM 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
IM18 Криоглобулини 7,00 лв. 14,00 лв. -50%
IM196 hsCRP 9,50 лв. 19,00 лв. -50%
IM23 Helicobacter pylori  IgG (количествен) 9,90 лв. 19,80 лв. -50%
IM26 Имуногобулин IgA 5,50 лв. 11,00 лв. -50%
IM27 Имуноглобулин IgG 7,00 лв. 14,00 лв. -50%
IM28 Имуноглобулин IgM 7,00 лв. 14,00 лв. -50%
IM30 CRP 3,30 лв. 6,60 лв. -50%
IM33 АТ- Treponema pallidum (TPHA)- Syphilis 5,40 лв. 10,80 лв. -50%
IM38 Toxoplasma gondii –  IgG 11,55 лв. 23,10 лв. -50%
IM39 Toxoplasma gondii – IgM 11,55 лв. 23,10 лв. -50%
IM41 Epstein-Barr Virus (EBV) – VCA IgG 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
IM42 Epstein-Barr Virus (EBV) – VCA IgM 11,55 лв. 23,10 лв. -50%
IM64 AT анти-CCP 26,40 лв. 52,80 лв. -50%
IM65 Clostridium difficile Токсин A/B 28,00 лв. 56,00 лв. -50%
IM67 AT анти TSH рецепtoр (TRab) 18,00 лв. 36,00 лв. -50%
IM68 ТАТ Тиреоглобулинови антитела 8,85 лв. 17,70 лв. -50%
IM69 МАТ Микрозомални антитела (TPO) 8,85 лв. 17,70 лв. -50%
IM80 Helicobacter pylori  IgG (качествен) 9,35 лв. 18,70 лв. -50%
IMBG01 Chlamydia trachomatis – IgM 12,10 лв. 24,20 лв. -50%
IMBG04 Chlamydia pneumoniae IgM 14,95 лв. 29,90 лв. -50%
MC02 hsТропонин T 14,00 лв. 28,00 лв. -50%
ME07 Кортизол (Cortisol) 9,45 лв. 18,90 лв. -50%
ME08 Дехидроепиандростерон – сулфат (DHEA – S ) 9,45 лв. 18,90 лв. -50%
ME10 Естрадиол (Estradiol) 7,95 лв. 15,90 лв. -50%
ME12 Фолитропин (FSH) 7,95 лв. 15,90 лв. -50%
ME13 Лутропин (LH) 7,95 лв. 15,90 лв. -50%
ME17 Инсулин 8,40 лв. 16,80 лв. -50%
ME21 Прогестерон (Progesteron) 7,95 лв. 15,90 лв. -50%
ME22 17 – OH Progesteron 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
ME23 Пролактин (Prolactin) 7,95 лв. 15,90 лв. -50%
ME25 SHBG (Sex Hormone Binding Globuline) 9,00 лв. 18,00 лв. -50%
ME28 FT4 (Thyroxin free) 7,80 лв. 15,60 лв. -50%
ME29 TSH (Thyreotropin) 7,80 лв. 15,60 лв. -50%
ME32 Тестостерон (Testosteron) 9,00 лв. 18,00 лв. -50%
ME34 Андростендион (Androstendion) 13,20 лв. 26,40 лв. -50%
MI01 АНТИБИОГРАМА 4,50 лв. 9,00 лв. -50%
MI03 Антиген Chlamydia 13,50 лв. 27,00 лв. -50%
MI05 Helicobacter pylori  Ag фецес 14,70 лв. 29,40 лв. -50%
MI101 Уретрален секрет + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI103 Други секрети + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI104 Гноен секрет  + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI105 Ушен секрет + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI106 Носен секрет + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI107 Очен секрет + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI109 Mycoplasma hominis+U.urealyticum (+ антибиограма) 16,50 лв. 33,00 лв. -50%
MI17 Хемокултура +Антибиограма 22,50 лв. 45,00 лв. -50%
MI182 Окултнa кръв, фецес 6,00 лв. 12,00 лв. -50%
MI184 Еякулат + антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI201 Цервикален секрет + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI22 Микробиологичен секрет за микроскопия 3,00 лв. 6,00 лв. -50%
MI235 Гингива секрет  + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI26 Антиген Streptococ betahemolitic grup A 7,50 лв. 15,00 лв. -50%
MI28 Фарингеален секрет +Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI29 Урокултура +Антибиограма 7,50 лв. 15,00 лв. -50%
MI30 Копрокултура +Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI301 Influenza virus A и B – антигени 13,50 лв. 27,00 лв. -50%
MI31 Вагинален секрет + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI34 Пунктат +Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI35 Храчка + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MI93 Campylobacter антиген, изпражнения 10,45 лв. 21,00 лв. -50%
MIBG02 Слюнка + Антибиограма 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MIBG03 T. vaginalis 16,50 лв. 33,00 лв. -50%
MIBG10 Доказване на бета стрептококи от група А в гърлен секрет 6,00 лв. 12,00 лв. -50%
MO02 Остеокалцин 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
MT01 AFP 10,00 лв. 20,00 лв. -50%
MT02 Калцитонин 15,00 лв. 30,00 лв. -50%
MT03 CA 125 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
MT04 CA 15 – 3 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
MT05 CA 19 – 9 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
MT07 CEA 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
MT11 PSA общ 9,00 лв. 18,00 лв. -50%
MT16 TG ( тироглобулин ) 15,00 лв. 30,00 лв. -50%
MV03 HBsAg  (screening) 9,00 лв. 18,00 лв. -50%
MV04 Anti – HBs (количествен) 10,00 лв. 20,00 лв. -50%
MV05 Anti – HBc 11,00 лв. 22,00 лв. -50%
MV07 HBeAg 15,40 лв. 30,80 лв. -50%
MV08 Anti – HBe 11,50 лв. 23,00 лв. -50%
MV09 Anti – HCV 9,00 лв. 18,00 лв. -50%
MV13 Anti – HIV 1+2 9,00 лв. 18,00 лв. -50%
PIBG03 Трихинелоза, серология  антитела клас IgG 8,25 лв. 16,50 лв. -50%
CH103 Хаптоглобин 15,95 лв. 31,90 лв. -50%
CH107 Натрий, пунктат 2,45 лв. 4,90 лв. -50%
CH108 Калий, пунктат 2,45 лв. 4,90 лв. -50%
CH11 Аполипопротеин  B 7,00 лв. 14,00 лв. -50%
CH110 Креатинин, пунктат 2,20 лв. 4,40 лв. -50%
CH164 Beta-2-микроглобулин, урина 17,50 лв. 35,00 лв. -50%
CH260 Прокалцитонин (количествен) 30,25 лв. 60,50 лв. -50%
CH33 Протеини, урина, имунофиксация 27,50 лв. 55,00 лв. -50%
CH34 Протеини, серум, имунофиксация 27,50 лв. 55,00 лв. -50%
CH44 Липаза 3,45 лв. 6,90 лв. -50%
CH45 Литий 8,00 лв. 16,00 лв. -50%
CH56 Трансферин 8,00 лв. 16,00 лв. -50%
CH68 Жлъчни камъни анализ 19,25 лв. 38,50 лв. -50%
CH69 Бъбречни камъни 19,25 лв. 38,50 лв. -50%
CH70 CPK- MB 4,40 лв. 8,80 лв. -50%
CH75 ТЖСК 3,90 лв. 7,80 лв. -50%
CH84 Албумин, пунктат 2,20 лв. 4,40 лв. -50%
CH89 Церулоплазмин 9,35 лв. 18,70 лв. -50%
HE32 Лупусен антикоагулант 38,50 лв. 77,00 лв. -50%
HE34 Антитромбин 13,50 лв. 27,00 лв. -50%
HE35 Протеин C 16,50 лв. 33,00 лв. -50%
HE36 Протеин S 19,50 лв. 39,00 лв. -50%
HE75 Хемосидерин урина 6,00 лв. 12,00 лв. -50%
HP05 Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (1-2 бл.l) 25,30 лв. 50,60 лв. -50%
IM01 АТ анти-ДНК  двойноверижна (ds DNA) 14,85 лв. 29,70 лв. -50%
IM02 ASMA 14,00 лв. 28,00 лв. -50%
IM03 АТ анти-LKM1 18,15 лв. 36,30 лв. -50%
IM04 AMA 12,65 лв. 25,30 лв. -50%
IM05 АНА, ANA (screening) 13,75 лв. 27,50 лв. -50%
IM06 АТ анти-спермални в серум 18,15 лв. 36,30 лв. -50%
IM07 Borrelia burgdorferi – серология 15,40 лв. 30,80 лв. -50%
IM09 Хетерофилни  АТ (инфекциозна мононуклеоза) 6,60 лв. 13,20 лв. -50%
IM103 Панел миозит 46,75 лв. 93,50 лв. -50%
IM109 АТ анти-ендомизиум (anti-endomisium) IgA 40,70 лв. 81,40 лв. -50%
IM132 C1 естеразен инхибитор 24,75 лв. 49,50 лв. -50%
IM151 Калпротектин, фецес 41,25 лв. 82,50 лв. -50%
IM16 Комплемент C3c 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
IM17 Комплементt C4 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
IM171 Варицела зостер вирус – IgG, IgM 33,00 лв. 66,00 лв. -50%
IM19 Echinococcus:  IgG 11,00 лв. 22,00 лв. -50%
IM21 RF ревматоиден фактор 3,45 лв. 6,90 лв. -50%
IM224 АНА, ANA (имунофлуоресценция) 12,65 лв. 25,30 лв. -50%
IM225 АТ анти-бета 2 гликопротеин 1 – IgA, IgG, IgM 31,90 лв. 63,80 лв. -50%
IM250 Cytomegalovirus – IgG авидитет 41,25 лв. 82,50 лв. -50%
IM281 АТ  ENA-Blot  (SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Jo-1, Sm) 31,35 лв. 62,70 лв. -50%
IM29 Имуноглобулин IgE 8,45 лв. 16,90 лв. -50%
IM292 Профил склеродермия – blot 43,45 лв. 86,90 лв. -50%
IM293 Профил AНA разширен  – Blot 39,05 лв. 78,10 лв. -50%
IM294 Профил  автоимунни чернодробни болести – Blot 34,10 лв. 68,20 лв. -50%
IM301 Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgG 20,35 лв. 40,70 лв. -50%
IM304 Профил virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgM 20,35 лв. 40,70 лв. -50%
IM31 Rubella Virus –  IgG 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
IM32 Rubella Virus – IgM 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
IM327 АТ анти-кардиолипинови  IgM 14,50 лв. 29,00 лв. -50%
IM328 АТ анти-кардиолипинови IgG, IgM 23,00 лв. 46,00 лв. -50%
IM329 Онконевронни антитела – Blot 42,82 лв. 85,65 лв. -50%
IM34 АТ анти-тъканна трансглутаминаза IgA, IgG (Целиакия) 21,75 лв. 43,50 лв. -50%
IM35 Taenia solium: IgG 11,55 лв. 23,10 лв. -50%
IM36 Toxocara canis – IgG 11,55 лв. 23,10 лв. -50%
IM399 Epstein Barr Virus (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) 30,25 лв. 60,50 лв. -50%
IM47 AT анти-Sm 18,50 лв. 37,00 лв. -50%
IM48 AT анти-Ro (SS-A) 18,50 лв. 37,00 лв. -50%
IM49 AT анти-La (SS-B) 18,50 лв. 37,00 лв. -50%
IM50 Белтъци, пунктат 3,85 лв. 7,70 лв. -50%
IM51 Глюкоза, пунктат 3,85 лв. 7,70 лв. -50%
IM52 Амилаза, пунктат 4,95 лв. 9,90 лв. -50%
IM53 LDH,  пунктат 4,40 лв. 8,80 лв. -50%
IM54 Холестерол, пунктат 3,85 лв. 7,70 лв. -50%
IM55 Триглицериди, пунктат 4,40 лв. 8,80 лв. -50%
IM56 Хлор, пунктат 4,40 лв. 8,80 лв. -50%
IM60 AT анти – U1RNP 20,90 лв. 41,80 лв. -50%
IM61 AT анти- Jo-1 18,50 лв. 37,00 лв. -50%
IM62 AT анти – Scl-70 18,50 лв. 37,00 лв. -50%
IM63 AT анти-центромер (centromer) 18,15 лв. 36,30 лв. -50%
IM66 АТ анти-кардиолипинови  IgG 15,40 лв. 30,80 лв. -50%
IM72 Toxoplasma gondii – IgG авидитет 33,00 лв. 66,00 лв. -50%
IM78 АТ анти-пероксидаза 3 (PR3) 15,40 лв. 30,80 лв. -50%
IM79 AT анти-миелопероксидаза (anti-MPO) 15,40 лв. 30,80 лв. -50%
MC01 NT-proBNP 35,00 лв. 70,00 лв. -50%
ME01 Ванилманделова киселина 19,25 лв. 38,50 лв. -50%
ME02 Адренокортикотропен хормон (ACTH) 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
ME03 Кортизол свободен (Cortisol free) урина 10,45 лв. 20,90 лв. -50%
ME09 17-Кетостероиди 15,00 лв. 30,00 лв. -50%
ME14 HCG total – (HCG+beta) 9,45 лв. 18,90 лв. -50%
ME15 Човешки растежен хормон (hGH) 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
ME16 IGF-I (somatomedin c) 19,50 лв. 39,00 лв. -50%
ME20 C-Peptid 10,50 лв. 21,00 лв. -50%
ME24 PTH ( Parathormon intact) 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
ME33 Тестостерон, свободен (Testosteron free) 15,00 лв. 30,00 лв. -50%
ME37 Пренатална диагностика -screening prenatal trim.II 37,40 лв. 74,80 лв. -50%
ME38 FT3 (Trijodthyronin free) 7,50 лв. 15,00 лв. -50%
ME40 Free Beta-HCG 17,05 лв. 34,10 лв. -50%
ME41 Пренатална диагностика- screening prenatal trim.I 34,65 лв. 69,30 лв. -50%
ME51 Директен плазмен ренин 45,65 лв. 91,30 лв. -50%
ME55 Хромогранин A 48,00 лв. 96,00 лв. -50%
ME62 Метанефрин и Норметанефрин свободен, плазма 34,50 лв. 69,00 лв. -50%
ME93 Бионаличен Тестостерен 49,00 лв. 98,00 лв. -50%
MI04 Антиген Giardia 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
MI06 Mycoplasma hominis и U. urealyticum (скрининг) 5,75 лв. 11,50 лв. -50%
MI98 VDRL/RPR 3,30 лв. 6,60 лв. -50%
MT06 CA 72-4 12,45 лв. 24,90 лв. -50%
MT08 Cyfra 21 – 1 11,50 лв. 23,00 лв. -50%
MT10 NSE (Неврон специфична енолаза) 14,50 лв. 29,00 лв. -50%
MT12 PSA, свободен 9,95 лв. 19,90 лв. -50%
MT13 S100 31,35 лв. 62,70 лв. -50%
MT15 SCC 14,50 лв. 29,00 лв. -50%
MT22 Beta 2-микроглобулин, серум 14,00 лв. 28,00 лв. -50%
MT30 HE4 (човешки епидидима протеин 4) 27,50 лв. 55,00 лв. -50%
MV01 Anti – HAV 13,00 лв. 26,00 лв. -50%
MV02 Anti – HAV- IgM 14,50 лв. 29,00 лв. -50%
MV06 Anti – HBc – Ig M 12,00 лв. 24,00 лв. -50%
MV11 Anti – HDV 15,40 лв. 30,80 лв. -50%
MV16 HBsAg  количествен тест 27,50 лв. 55,00 лв. -50%
TOX03 Кадмий, кръв 22,00 лв. 44,00 лв. -50%
TOX04 Кадмий, урина 34,50 лв. 69,00 лв. -50%
TOX07 Мед, плазма 12,65 лв. 25,30 лв. -50%
TOX08 Мед, урина 12,65 лв. 25,30 лв. -50%
TOX15 Олово, кръв 12,65 лв. 25,30 лв. -50%
TOX17 Цинк, плазма 12,65 лв. 25,30 лв. -50%
TOX21 Метотрексат (Methotrexatе) 47,85 лв. 95,70 лв. -50%
TOX32 Наркотични вещества, урина  (screening) 21,45 лв. 42,90 лв. -50%
КодИзследванеСтандартна ценаНамалена цена (-20%)Процент отстъпка
BM33MTHFR ген  (мутации C677T; A1298C) – тромбофилия137,5110-20%
BM35PAI ген (полиморфизъм 675 4G/5G) – тромбофилия148,5118,8-20%
BM66Фузионен ген BCR-ABL – количествено определяне698558,4-20%
BM74Мутация JAK2465372-20%
BM75Системна мастоцитоза- мутация с-Kit D816V315252-20%
BM76Бета-таласемия- генетичен тест (HBB)795636-20%
BM77Алфа-таласемия- генетичен тест (HBA1) 998798,4-20%
BM78Делта-бета таласемия- генетичен тест (вкл. HPFH) 688550,4-20%
BM79Хемоглобинопатия Lepore – генетичен тест466372,8-20%
BM80Адреногенитален синдром (дефицит на 21-хидроксилаза)-мут.CYP21A216401312-20%
BM81Болест на  Gaucher – мутации GBA1157925,6-20%
BM83Цистична фиброза – панел  (секвениране CFTR)16401312-20%
BM84Галактоземия – мутации GALT13181054,4-20%
BM85Хемофилия А – анализ на IVS1 и IVS2 720576-20%
BM87Рак на простатата – мутации ELAC2, RNASEL, BRCA2, SRD5A216401312-20%
BM89Ендокринна мултиплена неоплазия тип 1 – мутации MEN11209967,2-20%
BM90Ендокр.мултиплена неоплазия тип 2-мут.RETекзони10,11,13,14,15,16897717,6-20%
BM91Ендокринна мултиплена неоплазия тип  2 – профил RET completе25492039,2-20%
BM92K-ras мутации в тумори на колона 690552-20%
BM94Болест von Willebrand тип 2A – екзон 28 466372,8-20%
BM95Болест von Willebrand tip 2A – екзони 11-16, 26, 51, 52 13181054,4-20%
BM96Болест von Willebrand тип 2B, 2M – екзони 28466372,8-20%
BM97Болест von Willebrand тип 2N – екзони 18-20577461,6-20%
BM98Болест von Willebrand тип 2N – екзони 17, 24-27787629,6-20%
BM99Хемофилия B – генетичен тест15341227,2-20%
CH06Алфа 1 антитрипсин – AAT13,210,56-20%
CH102Бикарбонати (ECO2) 17,614,08-20%
CH117Алфа 2-макроглобулин29,723,76-20%
CH118Амоняк8,87,04-20%
CH150Fibromax190152-20%
CH25Холинестераза118,8-20%
CH268SteatoScreen (стеатоза)11088-20%
CH29Електрофореза на Hb17,614,08-20%
CH31Електрофореза липопротеини14,311,44-20%
CH32Електрофореза на серумни протеини13,210,56-20%
CH35Кисела фосфатаза, обща6,65,28-20%
CH36Кисела фосфатаза, простатна 6,65,28-20%
CITOGEN1Хромозомен анализ в кръв (кариотип конституционен) 136,4109,12-20%
CITOGEN10Молекулен кариотип (сравнителна геномна хибридизация)695556-20%
CITOGEN11Генетичен профил при мъже за плодовитост Genetic – infertility for men635508-20%
CITOGEN14Генетичен профил при жени за плодовитост – Genetic – infertility for women350280-20%
CITOGEN5Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -жени (двойки)125,4100,32-20%
CITOGEN6Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -мъже (двойки)125,4100,32-20%
CITOGEN7Хромозомни делеции късо рамо Y (SRY)298238,4-20%
HE09Левкоцитна алкална фосфатаза  (индекс FAL)24,219,36-20%
HE44Профил тромбофилия – screening244,2195,36-20%
HE45Профил тромбофилия – наследствен дефект (I)244,2195,36-20%
HE46Профил тромбофилия – наследствен дефект (II)335268-20%
HE47Профил – Антифосфолипиден синдром159,5127,6-20%
HP06Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация  (3-5 бл) 95,776,56-20%
HP07Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултацияt  (6-9 бл.)159,5127,6-20%
HP08Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (>=10 бл.) 204,6163,68-20%
HP09Консултация на оцветени стъкла, хистол. препарат86,969,52-20%
HP103CINtec p16/Ki-67 цитология, имуноцитопатологичен тест145,2116,16-20%
HP109Имунохистохимия, ALK пренареждане при белодробни тумори286228,8-20%
HP111Тест IHC-IDH1 (IDH1-специфична имунохистохимия)136,5109,2-20%
HP83HER2/neu ISH270,9216,72-20%
HP90Цитологичен тест (аспирационна пункция)150120-20%
HP94Биопсии и малки тъканни проби (вкл. специално оцветяване, ако е необходимо)60,548,4-20%
HP96Имунохистохимична диагносика (1-2 маркера)5544-20%
HP97Имунохистохимична диагностика 211,2168,96-20%
IM150QuantiFERON TBC Gold test155124-20%
IM40Trichinella spiralis – IgG25,320,24-20%
IM76Профил  TORCH10987,2-20%
IM83AT срещу глумерулната базална мембрана35,228,16-20%
IM84Syphilis количествен тест ( RPR+ специфични AT)118,8-20%
IM88Циркулиращи имунни комплекси (CIC)17,614,08-20%
ME11Естриол неконюгиран2419,2-20%
ME39PAPP-A 2923,2-20%
ME44Алдостерон (Aldosteron) серум4233,6-20%
ME64Инхибин Б (Inhibin B)5443,2-20%
MI190Антиген Rotavirus/Adenovirus, фецес19,815,84-20%
MT14AFP  – Triple test23,118,48-20%
TOX16Олово, урина25,320,24-20%
TOX18Цинк, урина20,916,72-20%
IMBG02Пакет Chlamydia pneumoniae IgG,IgM60,548,4-20%
IMBG03Пакет Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM36,329,04-20%
ME59Анти-Мюлеров хормон (AMH)4838,4-20%
MO01Beta crosslaps2217,6-20%
TOX25Валпроева киселина2721,6-20%

*Отстъпките по настоящата промоция важат само при представяне на НЗОК направление за медицински изследвания, издадено от лекар и документ за самоличност в периода от 1-ви юни до 30-ти юни, 2022 г.
**Отстъпките по настоящата промоция НЕ СЕ комбинират с други отстъпки и пакети.
***Отстъпките по настоящата промоция се прилагат само на място в пунтовете за пробовзимане.
****Пълен списък на изследванията, към които се прилага отстъпка и условията на промоцията можете да откриете на сайта ни www.synevo.bg