Методи за откриване на наследствен рак

Наследствен рак При 5 до 10% от всички ракови заболявания причината е генетична обремененост или с други думи, предаване в поколението на вродените (герминативни) генетични мутации. По настоящем са известни такива мутации в специфични гени, свързани с повече от 50 ракови заболявания. Установяването на придобити мутации е свързано с предразположеност на пациентите, носещи тези мутации, … Продължете с четенето на Методи за откриване на наследствен рак