Течна цитология по Babes-Papanicolaou + HPV разширено генотипиране висок риск (BD Onclariry)

Цена на изследване: 135.30 Лева

Информацията се актуализира ..