Menu
Menu

Превенция на диабет

Пакети изследвания

Превенция на диабет

 

За кого са подходящи нашите пакети?

 • Гестационен диабет / захарен диабет, възникнал по време на бременност
 • Деца и млади възрастни с диабет и фамилна анамнеза за диабет
 • Деца и младежи с диабет и фамилна анамнеза за диабет

 

Захарният диабет тип 1 е с автоимунна генеза.  Причините за тази имунологична атака се дължат на комбинацията от генетична предразположеност на индивида  и външни за организма фактори. Захарният диабет тип 2 се среща по-често във фамилии на диабетици, т.е. при него наследственото предаване е по-силно застъпено.

 

Превенция диабет тип 1 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 • Гликиран хемоглобин (Hb A1c)
 • Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8)

Цена: 144,70 лв

 

Превенция диабет тип 1 

РАЗШИРЕН ПАКЕТ

 • АТ срещу островните кл. на панкреаса
 • АТ срещу тирозин фосфатаза (IA2)
 • АТ анти-глутамат-декарбоксилаза (GAD-II)
 • Гликиран хемоглобин (Hb A1c)
 • Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8)

Цена: 432,90 лв

 

Пакет превенция Диабет тип 2

 • Холестерол, общ
 • Триглицериди
 • ОГТТ (75g) 2 измервания
 • Гликиран хемоглобин (Hb A1c)
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 33,60 лв

 

Превенция диабет тип 2

MODY 2 (пакет генетични)

 • MODY 2 диабет

Цена: 1849,49 лв

 

Превенция диабет тип 2

MODY 3 (пакет генетични)

 • MODY 3 диабет

Цена: 1740,00 лв

 

Екипът на Синево иска да ви напомни, че предотвратяването на диабет е далеч по-препоръчително от лекуването му.

Промяната в начина на живот е препоръчителна за всички хора с повишен риск. Добрият лайфстайл може да доведе до общо понижаване на риска от захарен диабет с 49%. Средствата за превенция на най-широко разпространения захарен диабет тип 2 са общодостъпни и приложими при всички хора, застрашени от това заболяване.

Необходими са само навременна информираност, добра мотивация и воля от страна на пациента.

 

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на: