Превенция на диабет 1 и 2: Пакети изследвания

Захарният диабет тип 1 е с автоимунна генеза. Причините за тази имунологична атака се дължат на комбинацията от генетична предразположеност на индивида и външни за организма фактори. Захарният диабет тип 2 се среща по-често във фамилии на диабетици, т.е. при него наследственото предаване е по-силно застъпено.