Проинсулин

Проинсулинът е хормонът-прекурсор на инсулина, произведен в бета клетките на Лангерхансовите острови на панкреаса. Проинсулинът има ниска биологична активност (около 10% от този на инсулина) и е основната форма на съхранение на инсулина. Обикновено в кръвообращението навлизат само малки количества проинсулин. Проинсулинът има по-дълъг полуживот от инсулина. Той също може да се свърже с инсулинови … Продължете с четенето на Проинсулин