Протромбиновото време / INR: Цел на изследването, норма

Протромбиновото време дава представа за активността на факторите участващи във външния път на коагулация – Фактор VII, Фактор Х; Фактор V, Фактор I, Фактор II. Фактори II, VII, IX, X се синтезират в черния дроб, като процесът изисква наличието на витамиин К. Така протромбиновото време е важен показател за състоянието на системата на кръвосъсирването. Протромбинът … Продължете с четенето на Протромбиновото време / INR: Цел на изследването, норма