Генетичен речник: Какво е кариотип, анеуплоидия и още

А Автозоми: всички хромозоми освен половите. Автозоменген:  всеки ген, който е локализиран на  автозома. Автозомно-доминантни генетични заболявания:  заболявания, при които индивидът трябва да унаследи само едно променено копие  на гена, за да бъде засегнат от заболяването. Промененият ген доминира над нормалния. Автозомно-рецесивни генетични заболявания:  това са заболявания, при които индивидът трябва да унаследи две променени … Продължете с четенето на Генетичен речник: Какво е кариотип, анеуплоидия и още