Меню
Меню

Сърдечни маркери

Кръвни изследвания

Изследвания

Цена

hsТропонин T 28,00
NT-proBNP електрохимилуминесцентно откриване (ECLIA) sс2 поликлонални антитела, които разпознават епитопи, разположени в N-крайната (1-76) част на BNP16 70,00
Хомоцистеин 35,00