Сърдечни маркери

Сърдечни маркери

hsТропонин T28,00
NT-proBNP електрохимилуминесцентно откриване (ECLIA) sс2 поликлонални антитела, които разпознават епитопи, разположени в N-крайната (1-76) част на BNP1670,00
Хомоцистеин35,00