Синдром на свръхмъж (синдром на XYY / синдром на Якобс)

Синдромът на свръхмъж (XYY синдромът) е генетично състояние, което възниква, когато мъжки има допълнително копие на Y хромозома във всяка от своите клетки. Това състояние понякога се нарича синдром на Яков, кариотип на XYY или синдром YY. Мъжете със синдром на XYY имат 47 хромозоми заради допълнителната Y хромозома. Има честота около 1:1000 живородени мъже … Продължете с четенето на Синдром на свръхмъж (синдром на XYY / синдром на Якобс)