Синдром на свръхжена: Тризомия на X хромозомата

Синдром на свръхжена обикновено е резултат от грешки в мейозата I при майката (90% от случаите), а честотата му е около 1:1000. Такива пациенти имат неспецифични белези, например средна интелигентност, нормално сексуално развитие. Около 70% имат сериозни проблеми с обучението. При кариотип 47XXX , две от Х хромозомите са инактивирани. Вариациите включват синдром на тетразомия X (48XXXX) с по-сериозно физическо и … Продължете с четенето на Синдром на свръхжена: Тризомия на X хромозомата