Синево България подкрепя украинските граждани

УКРАЇНСЬКИЙ

Екипът на Синево България е съпричастен със случващото се в Украйна, поради което предоставя отстъпки на ключови изследвания на украински граждани, бягащи от войната.

Отстъпка за украински граждани

Списък с всички изследвания с отстъпка, от които могат да се възползват украински граждани със статут на бежанци в България:

 

Код Изследване Стандартна цена Цена за украински граждани
CH01 Пикочна киселина,  серум 3.30 лв. 2.64 лв.
CH03 GPT/ALAT/ALT 3.30 лв. 2.64 лв.
CH04 GOT/ASAT/AST 3.30 лв. 2.64 лв.
CH05 Албумин 3.30 лв. 2.64 лв.
CH07 Амилаза, серум 4.50 лв. 3.60 лв.
CH12 Билирубин, директен 3.60 лв. 2.88 лв.
CH14 Билирубин, общ 3.60 лв. 2.88 лв.
CH16 Калций Cа, серум 4.50 лв. 3.60 лв.
CH21 Холестерол, общ 3.30 лв. 2.64 лв.
CH22 Холестерол HDL 3.30 лв. 2.64 лв.
CH23 Холестерол LDL 3.30 лв. 2.64 лв.
CH26 Креатинин, серум 3.60 лв. 2.88 лв.
CH28 CPK – Креатинфосфокиназа 4.50 лв. 3.60 лв.
CH37 Алкална фосфатаза 5.50 лв. 4.40 лв.
CH38 Фосфати, серум 4.80 лв. 3.84 лв.
CH40 GGTP 3.60 лв. 2.88 лв.
CH41 Глюкоза, серум 3.60 лв. 2.88 лв.
CH44 Липаза 6.90 лв. 5.52 лв.
CH51 Общ белтък, серум 3.30 лв. 2.64 лв.
CH52 Желязо (Fe) 5.40 лв. 4.32 лв.
CH55 ОГТТ  (75g) 3  измервания 9.00 лв. 7.20 лв.
CH57 Триглицериди 3.30 лв. 2.64 лв.
CH58 Урея (Урея BUN), серум 3.30 лв. 2.64 лв.
CH60 Урина – общо химично изследване 4.10 лв. 3.28 лв.
CH61 Урина- седимент 3.00 лв. 2.40 лв.
CH75 ТЖСК 7.80 лв. 6.24 лв.
CHBG03 КЗП Глюкоза, 3 определяния 7.80 лв. 6.24 лв.
CHBG04 Пакет Калий, Натрий 9.60 лв. 7.68 лв.
HE19 СУЕ 2.10 лв. 1.68 лв.
HE29 ПКК- HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl 7.50 лв. 6.00 лв.
IM30 CRP 6.60 лв. 5.28 лв.
ME28 FT4 (Thyroxin free) 15.60 лв. 12.48 лв.
ME29 TSH (Thyreotropin) 15.60 лв. 12.48 лв.
CH30 Гликиран хемоглобин (Hb A1c) 15.00 лв. 12.00 лв.
CH66 Пакет Липиди, профил 12.00 лв. 9.60 лв.

Намалени изследвания за SARS-CoV-2

Също така, украинските граждани със статут на бежанци могат да се възползват и от изследвания за SARS-CoV-2:

Код Изследване Стандартна цена Цена за украински граждани
BM283 SARS-CoV-2 RNA – RT-PCR 81,00 лв. 64,80 лв.
COV01 COVID-19 Ag (антиген) 24,00 лв. 19,20 лв.

* От условията на кампанията могат да се възползват всички украински граждани, които предоставят на регистратура документ за самоличност и документ, удостоверяващ статут на бежанец (статут на временна закрила).
* Всеки клиент, възползващ се от кампанията, може да направи поръчка на максимална стойност 60 лв.
* Не се начислява такса за пробовземане от 3 лв. за изследванията, заявени по кампанията.