Menu
Menu

ТАТ Тиреоглобулинови антитела

Пакети изследвания

 

ТАТ Тиреоглобулинови антитела

Тиреоглобулинът е белтък, който се синтезира в щитовидната жлеза. Той играе съществена роля в йодирането на L-тирозин и в образуването на тироидните хормони Т3 и Т4.

Срещу тиреоглобулина може да се образуват антитела при автоимунни процеси в организма. Антитела срещу тиреоглобулин (анти-тиреоглобулинови, или т. нар. TAT) могат да бъдат открити при 70-80% от пациентите с автоимунно заболяване на щитовидната жлеза, каквото е тиреоидит на Хашимото, и приблизително при 30% от пациентите с болест на Грейвс или т.нар. Базедова болест.

Повишените нива на ТAT заедно с антитела срещу тиреопероксидаза (anti-TPO,  или т.нар. MAT) се наблюдават при автоимунен тиреоидит, включително болест на Хашимото.

Какво определя изследването?

Изследването на анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) е необходимо за поставяне на диагноза тиреоидит на Хашимото. Чувствителността на изследванията за поставяне на диагнозата може да се увеличи  чрез едновременно изследване на ТАТ и МАТ, като бъде добавен и тест за установяване на анти-TSH-рецепторни антитела. За съжаление отрицателният резултат не изключва наличието на автоимунно заболяване.

Цел на TAT изследването

Тестът за определяне на ТАТ може да бъде полезен и при други автоимунни състояния, включително при пернициозна анемия. Тези автоантитела могат да присъстват в серума в малки количества и при здрави индивиди, особено при възрастни жени.

  • Аналитични взаимодействия

Изброените по-надолу причини могат да попречат на някои реагенти от кита и да доведат до неопределими резултати:

– лечение с висока доза биотин (> 5 mg/ден); поради това се препоръчва вземането на кръв да се извършва поне 8 часа след последното приложение;

– много високи титри на антитела срещу стрептавидин

Подготовка за ТАТ

За максимална точност, изследването трябва да бъде направено на гладен стомах.

Проба

Изследването се прави с венозна кръв.

Метод – имунохимичен, електрохимиолуминисценция

Референтни стойности –  <115 IU/ml

Беше ли полезен този пост?

ИНФО Разбери повече:

Ако искате да научите повече за МАТ,  вижте тук.

Източници: https://www.synevo.ro/anti-tiroglobulina/