Токсикологични тестове

Съединенията на арсена имат многобройно промишлено приложение: пестициди, фармацевтични продукти, стъкло, керамика и металургия. Използван като легиращ елемент, увеличава твърдостта на сплавите. Арсенът се използва много успешно и в електрониката, поради свойствата му на полупроводник и на фотопроводник, подобни на силиция и германия.

Кадмият е сребристо-бял метал, откриващ се в различни количества в цинковите руди. Използва се основно в процеса на електро-галванизиране и при атомните ядрени реактори.

Хромът е традиционен метал, чието наименование произлиза от гръцката дума  “цвят”, тъй като болшинството от съединенията му са ярко оцветени.