Treponema pallidum – IgG (Blot)

Цена на изследване: 209.00 Лева

Информацията се актуализира ..