Treponema pallidum – IgM (Blot)

Цена на изследване: 90.30 Лева

Информацията се актуализира ..