Цитология

Цитология

Течна цитология по Babes - Papanicolaou + HPV разширено генотипиране висок риск (BD Onclarity)135,30