Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма

Цена на изследване: 99.00 Лева

Информацията се актуализира ..