Menu
Menu

Урина изследване

Кръвни изследвания

Изследвания

Цена

Натрий,урина 5,50
Органични киселини урина 278,00
Пипехолинова киселина, урина 265,00
Скорост на гломерулна филтрация (GFR) – изчисление на база креатинин 1,90
Урина- общо химично със седимент 6,60
Цитрати, урина 45,00