Временно удължено време за изработка на Течна цитология по Babes-Papanicolaou