Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)

Аланинаминотрансфераза (ALT, ALAT, SGPT / АЛТ, АЛАТ, СГПТ) е ензим, който се отнася към групата на аминотрансферазите. Открива се главно в клетките на черния дроб (хепатоцити) и в по-малки количества в бъбреците, миокарда и скелетната мускулатура. При разрушаване на хепатоцитите в резултат на инфекциозен или токсичен процес, се повишава концентрацията на ALT (АЛТ) в серума. … Продължете с четенето на Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)