Меню
Меню

Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)

Медицински изследвания

Аланинаминотрансфераза (ALT, ALAT, SGPT / АЛТ, АЛАТ, СГПТ) е ензим, който се отнася към групата на аминотрансферазите. Открива се главно в клетките на черния дроб (хепатоцити) и в по-малки количества в бъбреците, миокарда и скелетната мускулатура.

При разрушаване на хепатоцитите в резултат на инфекциозен или токсичен процес, се повишава концентрацията на ALT (АЛТ) в серума.

ALT е по-специфичен показател за чернодробно увреждане от AST. Повишава се дори при минимално чернодробно увреждане, още преди изява на симптоми и признаци на заболяване.

Повишаване на серумния ALT рядко се наблюдава при заболявания на други органи – напр. при мускулни травми, рабдомиолиза, полимиозити и дерматомиозити, но в тези случаи се повишава и серумната креатинфосфокиназа.

Стойностите на ALT / ALAT (АЛТ / АЛАТ), обаче, не могат директно да се свържат с тежестта на чернодробното увреждане, затова е най-удачно проследяването на показателя в динамика (неколкократно в хода на заболяване).

Цел на изследването

ALT е по-специфичният показател за чернодробно увреждане. Изследването на серумните стойности на ALT се използва при:

  • Диагностициране на остри вирусни хепатити, причинени от хепатитни вируси А, В, С, Е;
  • Други остри вирусни хепатити – напр. при EBV и CMV инфекции;
  • Динамично проследяване на клинично протичане на остри хепатити;
  • Динамично проследяване на ефекта от лечението на остри хепатити;
  • Диагностициране на заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;
  • Диагностициране на заболявания на панкреса;
  • Диференциална диагноза на хемолитична от чернодробна жълтеница.

 

Обикновено наред с ALT се изследва и AST, а също и холестазни ензими – ALP (алкална фосфатаза), GGT (гамаглутамилтрансептидаза, гамаглутамилтрансфераза), както и общ и директен билирубин.

Двата хепатоцитолизни ензима и тяхното съотношение AST/ALT (АСТ/АЛТ), известно като индекс на de Ritis, наред с изброените допълнителни показатели, могат да насочат към причините за чернодробно увреждане (хепатит, жлъчно-каменна болест, нарушен отток на жлъчния сок, чернодробна цироза, токсично увреждане на черния дроб и др.).

Кога да направя това изследване?

Изследването на ALT се назначава при оплаквания като отпадналост, гадене, безапетитие, повръщане и стомашен дискомфорт, при пожълтяване на кожата и очите (жълтеница). Изследва се при съмнение за остър хепатит, а също и при контакт с болни с остри вирусни хепатити.

Рутинно се проследява при болни с хронични хепатити. При лица, които хронично злоупотребяват с алкохол, такива с чернодробна цироза, чернодробна стеатоза (омазняване на черния дроб), жлъчно-каменна болест и др.

ALT се проследява при продължителен прием на лекарства, които могат да увредят черния дроб – напр. нестероидни противовъзпалителни средства, антиконвулсанти, антипсихотици, някои антибиотици (напр. кларитромицин), антигъбични средства, имуномодулатори, антихиперлипидемични лекарства и други.

Подготовка преди изследване

Стандартна предварителна подготовка – сутрин на гладно.

Проба

Венозна кръв

Метод

Стандартизиран кинетичен IFCC (Международна федерация по клинична химия) без пиридоксал-фосфат.

Референтни стойности:

Възраст (години), полСтойности (U/L)
0-1 <54
Жени<33
Мъже<41

Интерпретация на резултатите:

Силно повишените стойности на ALT в серума (20-100 пъти) се установяват при остър вирусен и токсичен хепатит (след прием на лекарства или токсични за субстанции като тетрахлорметан).

Повишени стойности на показателя могат да се наблюдават при остра обструкция на жлъчните пътища, при чернодробни метастази, първичния хепатом, чернодробна стеатоза.

ALT е по-малко чувствителен от AST при алкохолно-индуцирано чернодробно заболяване
При чернодробна цироза стойностите на ALT са нормални или леко повишени (1-5 пъти).
Умерено повишаване на серумната ALT се регистрира при шок, тежки изгаряния, инфекциозна мононуклеоза, Марсилска треска, левкемия, инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност, еклампсия, хепатотоксичност, остър панкреатит.

Нивата на ALT и AST имат паралелна промяна. Обикновено съотношението е голямо при алкохолен хепатит, при омазняване на черния дроб, чернодробна цироза и чернодробни метастази, първична билиарна цироза.

При бременност може да има понижение на ALT.

Нормалните стойности на ALT не винаги изключват чернодробно нарушение.

Беше ли полезен този пост?

ИНФО Още кръвни и урина изследвания:

Изследване Цена
Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT) 3,30 Лева
Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) 3,30 Лева
ПКК – HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl  7,50 Лева
ПКК + 5 Диф. броене 12,00 Лева
ПКК + 5 диф. Броене + ретикулоцити 14,00 Лева
Гликиран хемоглобин – HbA1c 16,00 Лева
Витамин Д3 (1,25-(OH)2 – Vitamin D3) 49,50 Лева
Витамин Д (25-OH-Vitamin D) 33,00 Лева
Витамин Б12 19,90 Лева
Урина седимент 6,60 Лева
Пикочна киселина (серум) 3,30 Лева
Пикочна киселина (урина) 3,30 Лева
Креатинин (серум) 4,40 Лева

Източници:

5/5 (2 Reviews)