АСАТ (ASAT, AST, GOT) – Аспартат аминотрансферазата

Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) е ензим, принадлежащ към групата на трансаминазите. Обикновено се използва при диагностиката и проследяването на чернодробни заболявания, особено такива, при които се наблюдава некроза на хепатоцитите. За разлика от аланин аминотрансфераза (АЛАТ) обаче, който се открива почти изцяло само в черния дроб, АСАТ (ASAT / AST / … Продължете с четенето на АСАТ (ASAT, AST, GOT) – Аспартат аминотрансферазата