Меню
Меню

АСАТ (ASAT, AST, GOT) – Аспартат аминотрансферазата

Медицински изследвания

Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) е ензим, принадлежащ към групата на трансаминазите. Обикновено се използва при диагностиката и проследяването на чернодробни заболявания, особено такива, при които се наблюдава некроза на хепатоцитите.

За разлика от аланин аминотрансфераза (АЛАТ) обаче, който се открива почти изцяло само в черния дроб, АСАТ (ASAT / AST / GOT) може да бъде установен и на други места в организма – сърдечния мускул, скелетните мускули, бъбреците, панкреса, мозъчната тъкан, далака.

Това го прави по-малко специфичен индикатор за функцията на черния дро, в сравнение с АЛАТ или други показатели.

Кога да изследваме АСАТ и цел на изследването:

Изследването на АСАТ може да бъде част от цялостната оценка на Вашето здравословно състояние, като например годишни профилактични изследвания.

Освен това, при състояния, които пряко засягат чернодробната функция, може да бъде използван за диагностика и за прогнозиране на хода на заболяването заедно с други показатели.

Към тези състояния се отнасят остро засягане на чернодробната функция, вследствие на предозиране с медикаменти, вирусни хепатити, отравяния и други.

АСАТ (ASAT / GOT) може да бъде част и от изследваните индикатори при остър и хроничен панкреатит, холестаза и холелитиаза, инфаркт на миокарда и при по-редки заболявания като мускулна дистрофия, дерматомиозит и травми от премазване на мускулите.

Вашият лекар може да назначи изследване на АСАТ при неспецифични оплаквания от Ваша страна – основно умора, изтощение, понижен тонус, тежест в дясното подребрие и пожълтяване на кожата и видимите лигавици. Винаги, когато забележите промяна в цвета на Вашата кожа, незабавно се обърнете към Вашия лекар за помощ!

Резултатите от изследването на АСАТ са винаги в пряка връзка с други показатели като АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, билирубин, албумин, INR и други. Единствено и само цялостната оценка и интерпретация на панела от изследвания от квалифициран специалист може да бъде релевантна затова дали имате определено заболяване или не.

Подготовка преди изследване:

За получаване на точни резултати се препоръчва изследването на АСАТ (ASAT) да бъде извършено сутрин, преди консумация на храни и напитки. При необходимост от друга подготовка, Вашият лекар ще Ви даде подробности.

Проба

  • Венозна кръв; серум.

Метод

  • Стандартизиран кинетичен IFCC (Международна федерация по клинична химия) без пиридоксал-фосфат.

Референтни стойности:

Варират според възрастовата група и пола на изследвания:

Възраст (години), полСтойности (U/L)
0-1<82
1-7<48
Жени<32
Мъже<41

 

Интерпретация на резултатите:

Стойности на АСАТ над горни референтни граници (от 10 до 100 пъти над нормата) обикновено се наблюдават при състояния, които са придружени от остра хепатална некроза – вирусни хепатити, токсични хепатити, отравяне с тетрахлорметан.

Бързо покачване и след това намаляване на стойностите на АСАТ могат да бъдат свързано с екстрахепатална билиарна обструкция. Също така, високи стойности могат да се наблюдават и при инфаркт на миокарда, чернодробни травми и метастази, рабдомиолиза. При инфекциозна мононуклеоза покачването на АСАТ може да бъде в резултат на чернодробно засягане вследствие на заболяването.

Намалението на стойностите на АСАТ може да бъде в следствие на азотемия (повишени нива на азотсъдържащи вещества в кръвта), хронично бъбречно заболяване и при пациенти на дългогодишна диализа, недостиг на витамин B6 при хронична алкохолна злоупотреба и малнутриция (недохранване).

Беше ли полезен този пост?

ИНФО Още кръвни и урина изследвания:

Изследване Цена
Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)  3,30 Лева
Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) 3,30 Лева
ПКК – HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl  7,50 Лева
ПКК + 5 Диф. броене 12,00 Лева
ПКК + 5 диф. Броене + ретикулоцити 14,00 Лева
Гликиран хемоглобин – HbA1c 16,00 Лева
Витамин Д3 (1,25-(OH)2 – Vitamin D3) 49,50 Лева
Витамин Д (25-OH-Vitamin D) 33,00 Лева
Витамин Б12 19,90 Лева
Урина седимент 6,60 Лева
Пикочна киселина (серум) 3,30 Лева
Пикочна киселина (урина) 3,30 Лева
Креатинин (серум) 4,40 Лева

 

ИНФО Разбери повече:

Директен билирубин

Билирубин, общ

Източници:

 

5/5 (2 Reviews)