Автоимунен чернодробен блот

Автоимунните заболявания на черния дроб включват: автоимунен хепатит (АИХ), първична билиарна цироза (ПБЦ, с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит (ПСХ). Автоимунният хепатит е хронично възпалително заболяване с неуточнена етиология, характеризиращо се с наличието на циркулиращи автоантитела, хипергамаглобулинемия, хистологична картина с некроза на чернодробния паренхим и възпалителен клетъчен инфилтрат. Патогенният механизъм уточнява, че … Продължете с четенето на Автоимунен чернодробен блот