Хранителни алергии: Изследвания IgE, IgG и LTT

Хранителните алергии представляват повишен имунен отговор към съдържащите се в храната алергени. Алергията е дисфункция на имунната система с повишен имунен отговор срещу безвредни чужди вещества. Терминът алергия се използва за форма на възпаление, предизвикана от чуждо вещество при съществуваща индивидуална сенсибилизация. Тази сенсибилизация се основава на образуването на IgE антитела (алергия тип I) или … Продължете с четенето на Хранителни алергии: Изследвания IgE, IgG и LTT