Хромогранин А

Хромогранин А е белтък, произвеждан от невроендокринните клетки. Това са клетки, които освобождават хормони в отговор на различни сигнали от нервната система. Намират се в почти всички части на човешкото тяло. От невроендокринните клетки произхождат редица тумори, както доброкачествени, така и злокачествени. Напр. карциноиди, инсулином, недребноклетъчен белодробен рак, феохромоцитом, медуларен карцином на щитовидната жлеза, някои … Продължете с четенето на Хромогранин А