Липиден профил: Норма, цена и обща информация

Липиден профил Липидният профил включва изследването на следните показатели: триглицериди, общ холестерол, нископлътностни и високоплътностни липопротеини, носещи холестерол – съответно LDL и HDL. Техните стойности дават информация за липидния статус и метаболитните нарушения, риска от атеросклероза, коронарна стеноза и инфаркт на миокарда. Общ холестерол определя нивото на холестерола. Триглицериди триглицеридите са основен резерв на енергия, … Продължете с четенето на Липиден профил: Норма, цена и обща информация