МАТ Микрозомални антитела (TPO)

Тироидно-специфичната пероксидаза (TPO) е ензим, който присъства в микрозомите на тиреоцитите и се експресира и на клетъчна им повърхност. Заедно с тиреоглобулина TPO участва в образуването щитовидните хормони – Т3 и Т4. Anti-TPO (MAT) са антителата, които организмът образува срещу тироидно-специфичната пероксидаза в случаите на автоимунно засягане на щитовидната жлеза.