Наблюдение развитието на нормалната бременност

ременността е истинско чудо за жената, особено когато е желана. Казват, че преживяното по време на бременността не може да сравни с нищо, а за да няма проблеми и за да се роди едно здраво дете, майката трябва да бъде наблюдавана внимателно.

Как може да се постави диагнозата за бременност ?

Диагнозата за бременност може да се постави рано чрез откриване в серума на хормона хорион-гонадотропин HCG (ЧХГ изследването), чиито стойности нарастват в момента, в който се констатира липсата на менструация.